O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Odjel zdravstvene ekologije

Home/Odjel zdravstvene ekologije
Odjel zdravstvene ekologije 2018-03-30T10:17:46+00:00

Služba za ekologiju osposobljena je prema zahtjevima Norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ( Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) za ispitivanje hrane, voda i mora. Popis metoda iz područja akreditacije možete pogledati na stranici Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr) ili u Prilogu potvrde o akreditaciji (LINK).

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 znači da se ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji su akreditirani prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Službe za ekologiju jest nepristran i neovisan pristup, te održavanje i stalno poboljšanje kvalitete usluga prema kupcima, te nastojanje poboljšanja ukupne tehničke i stručne razine ispitivanja sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025. Kvaliteta usluge ostvaruje se kroz stručna usavršavanja i osvježavanja postojećih znanja, redovitim umjeravanjem opreme, primjenom validiranih metoda, te radom u adekvatnim uvjetima okoliša.

Ciljevi politike kvalitete:

 • Usklađenost sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uspostavljanje, primjena, održavanje i unapređivanje sustava upravljanja
 • Omogućavanje otvorenog dijaloga između svih razina organizacije
 • Stalna poboljšanja kvalitete ispitivanja
 • Unapređivanje sposobnosti i konkurentnosti
 • Osiguranje sredstava potrebnih za neometano provođenje rada u Službi
 • Osiguranje usmjerenosti prema svojim kupcima
 • Sprječavanje nesukladnosti u radu
 • Stalna izobrazba i unaprijeđenje osposobljenosti djelatnika
 • Odabir, modernizacija i redovno održavanje postojeće opreme
 • Održavanje i osuvremenjivanje uvjeta rada i okoliša

Na poslovima u Službi za ekologiju rade stručno osposobljeni djelatnici, koji u skladu s važećim zakonskim propisima uzimaju uzorke, pripremaju i obrađuju, te dobivene rezultate interpretiraju prema važećim Pravilnicima. Služba za ekologiju obavlja kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, provodi monitoring izvorišta vode za piće (podugovaranjem ispitivanja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo), monitoring vode za piće na mreži, vode za rekreaciju (bazeni), određivanje kakvoće mora na plažama, provodi kemijske i mikrobiološke analize hrane, kontrolu mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet hrane.

Ovlaštenja Službe za ekologiju su:

 • od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: 1. Izrada izvješća o stanju okoliša 2. Praćenje stanja iz područja zaštite okoliša – uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl., za potrebe pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak.
 • privremeno certifikacijsko rješenje od Ministarstva poljoprivrede izdano na temelju čl. 31 Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 20/11) iz čl. 3. stavka 1. i stavka 2. točke 1. podtočke 1.1, 1.2, 1.3. i 1.4., Pravilnika za pokazatelje iz članka.4. stavka 1.točke 1., 2. i 4. Pravilnika.
 • od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.

Laboratoriji u sklopu Službe:

 • Laboratorij za mikrobiologiju u Službi za ekologiju
 • Laboratorij za ispitivanje voda i mora
 • Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe
 • Laboratorij za otpadne vode

Voditeljica Službe za ekologiju
Lidija Bujas, dipl.ing.

Kontakt informacije:

Tel: +385 (0)22 / 212–425, +385 (0)22 / 212–430
Fax: +385 (0)22 / 212-430
E-mail: ekologija@zzjz-sibenik.hr