EPIDEMIOLOGIJA
    MIKROBIOLOGIJA
    EKOLOGIJA
o službi
djelatnici
aktualne teme
    ŠKOLSKA MEDICINA
    JAVNO ZDRAVSTVO
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
Laboratorij za ispitivanje hrane i POU
   

 

Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe

Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe u Službe za ekologiju ima ulogu ispitivanja i ocjene senzorskih svojstava hrane, kemijskih, fizikalnih i fizikalno-kemijskih pokazatelja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane životinjskog, biljnog i mineralnog podrijetla kao i predmeta opće uporabe. Laboratorij ispituje energetsku vrijednost i prehrambeni sastav hrane i obroka u vrtićima, školama, đačkim domovima i domovima umirovljenika, ustanovama socijalne skrbi i drugim sličnim subjektima u poslovanju s hranom koji opskrbljuje krajnjeg potrošača

Voditeljica Laboratorija za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe
Dinka Vukičević, dipl.ing.

 

 

 
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax