EPIDEMIOLOGIJA
    MIKROBIOLOGIJA
    EKOLOGIJA
    ŠKOLSKA MEDICINA
o službi
programi preventivnih mjera
djelatnici
godišnja izvješća
aktualne teme
    JAVNO ZDRAVSTVO
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
Program provođenja mjera zdravstvene zaštite studenata
   

U sklopu naših aktivnosti, a u svrhu prevencije oboljenja kod mladih, skrbimo o oko
800 studenata
i to na način:

Sistematski pregled na prvoj godini studija (obuhvaća kompletan fizikalni pregled: visina, težina, pregled kičme, stopala, krvni tlak, srce, pluća, te orjentacioni pregled vida, kao i praćenje prehrambenih navika, probleme učenja, probleme ovisnosti, tjelesne aktivnosti, te savjetovalište kod tih i sličnih problema. Broj studenata je 280.
Pregled prije prijema u studentski dom-pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu, a obuhvaća fizikalni pregled kao i obavezan tuberkulinski test-PPD. Potvrda o obavljenom pregledu i testiranju, kao i rezultat testiranja unosi se u indeks.
Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture.
Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata.
   
   


 
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax