O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

Odjel epidemiologije

Home/Odjel epidemiologije
Odjel epidemiologije 2020-10-08T08:51:53+02:00

Služba za epidemiologiju sudjeluje u izradi Programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Šibensko-kninske županije, kontinuirano provodi posebne mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (prema Zakonu), prati provođenje općih mjera i spremna je za provođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama. Epidemiološka Služba provodi mjere važne za javno zdravstvo u suradnji sa Službama Zavoda za javno zdravstvo, sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, te veterinarima. Informacije o epidemiološki važnim pokazateljima priopćavaju se putem medija.

Posebne mjere za spriječavanje zaraznih bolesti sukladno Zakonu sastoje se od: ranog otkrivanja izvora i puteva širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija. Kontinuirano se prati kretanje zaraznih bolesti, te prijavljuje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

U slučaju sumnje na epidemiju/epidemiju neke zarazne bolesti provode se sve radnje u cilju otkrivanja izvora zaraze (epidemiološki izvid, ankete oboljelih i njihovih kontakata, uzorkovanja humanog materijala za mikrobiološke analize kao i uzorkovanje materijala za Službu za ekologiju: kemijske i mikrobiološke analize; stručno-metodološka pomoć za vrijeme sumnje na epidemiju, odnosno tijekom epidemije. Prijava sumnje na epidemiju/epidemiju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, suradnja s drugim zavodima za javno zdravstvo u situacijama kada postoji sumnja na povezanosti s drugim područjima.

U Službi se vode registri oboljelih od tuberkuloze, hepatitisa i HIV/AIDS pacijenata uz obradu kontakata.

U Službi se provodi nadzor nad: zaposlenima u prometu i proizvodnji namirnica, zaposelnih u zdravstvu, prosvjeti, osobe koje rade na pružanju njege (frizeri, pedikeri, kozmetičari,..)

Provođenjem obveznih imunizacija, kontinuirano i na kraju godine uz intervencije u situacijama kada procijepljenost nije sa zakonski traženim obuhvatom, provodi plan imunizacija za Županiju, potrebe za cjepivom za Županiju (obvezne/neobvezne imunizacije), distribuira cjepivo liječnicima koji provode cijepljenja. Provodi neobvezne imunizacije (protiv: bjesnoće, gripe, žute groznice, difterije, tetanusa, krpeljnog meningoencefalitisa, poliomijelitisa, meningokoka, trbušnog tifusa, pneumokoka, hepatitisa A i B, vodenih kozica, rubeole, ospica, zaušnjaka

U antirabičnoj ambulanti obrađuju se pacijenti ugriženi od toplokrvnih životinja u cilju prevencije bjesnoće (uz pripravnost epidemiologa).

Služba organizira i provodi zdravstveni odgoj (organiziranje tečajeva higijenskog minimuma, druga predavanja i radionice).

PRIJAVA ZA TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – FIZIČKE OSOBE 
PRIJAVA ZA TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – PRAVNE OSOBE 
POSTUPAK HIGIJENSKOG PRANJA RUKU 
SKICA DLANOVA NAKON PRANJA RUKU 

www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0408.htm
www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0403.htm

Provodi monitoring nad vodoopskrbom, namirnicama, kakvoćom mora na plažama na području županije u suradnji sa Službom za ekologiju i sanitarnom inspekcijom u Županiji

Radi na izradi programa DDD mjera za pojedine općine i gradove u županiji, uz stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Provodi protuepidemijske DDD mjere u suradnji sa Službom za DDD Šibenik pri Veterinarskoj stanici Šibenik.

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA 

Ispostave Službe obavljaju sve poslove u nadležnosti Službe za epidemiologiju, ali i drugih službi Zavoda za javno zdravstvo (ekologije i mikrobiologije);

Na području epidemiologije nezaraznih bolesti prati se kretanje malignih neoplazmi( incidencija, mortalitet, preživljenje). Radi se na pripremi projekata ranog otkrivanja preventabilnih sijela raka;

sudjeluje u stručnim i znanstvenim istraživanjima;

priprema i obrađuje epidemiološke podatke za godišnju publikaciju Zavoda.

Kontakt informacije:

Centralni odjel u Šibeniku

Adresa: Matije Gupca 74, Šibenik
e-mail: epidemiologija.prijem2@zzjz-sibenik.hr
Tel: +385 (0)22 / 341 220
Fax: +385 (0)22 / 341 225
Mob: +385 (0)91 4341 201

Ispostava Knin

Adresa: Opća bolnica Šibenik- lokacija Knin
Suronjina 12 / prizemlje
Knin
Tel/Fax: +385 (0)22 / 661-544
e-mail: ispostava.knin@zzjz-sibenik.hr

Ispostava Drniš

Adresa: Trg kralja Tomislava 6, Drniš
Tel: +385 (0)22 / 887-070
e-mail: epidemiologija.drnis@zzjz-sibenik.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 7:00 – 15:00
Uz pripravnost epidemiologa: radnim danom od 15:00-22:00
Subotom i nedjeljom: 7:00-22:00