O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Home/Nekategorizirano/JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Temeljem Članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Diplomirani sanitarni inženjer ili dipl.biokemijski ing. ili dipl.prehrambeni ing., dipl.bioprocesni ing., dipl. ing. kemijske tehnologije – odredeno vrijeme (do povratka djelatnice sa rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta), 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije

Uvjeti:

 • Završen diplomski studij ili specijalisticki diplomski strucni studij sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, bioprocesnog inženjerstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozacki ispit B kategorije ( osobni automobil)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku vozacke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.
Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce testiranju znanja putem intervjua. Kandidat/i koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natjecaj. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje kao i obavijest kandidatima o datumu održavanja intervjua objavit ce se na internetskim stranicama Zavoda (http://www.zzjz-sibenik.hr/).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natjecaja u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natjecaj za radno mjesto diplomirani sanitarni inženjer u Odjelu zdravstvene ekologije – odredeno vrijeme „

Preuzmi natjecaj (PDF 69 KB)

 

2018-03-25T14:03:02+00:00 veljača 10th, 2017|Categories: Nekategorizirano|