O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Home/Nekategorizirano/JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Temeljem Članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Diplomirani sanitarni inženjer ili dipl.biokemijski ing. ili dipl.prehrambeni ing., dipl.bioprocesni ing., dipl. ing. kemijske tehnologije – odredeno vrijeme (do povratka djelatnice sa rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta), 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije

Uvjeti:

 • Završen diplomski studij ili specijalisticki diplomski strucni studij sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, bioprocesnog inženjerstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozacki ispit B kategorije ( osobni automobil)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku vozacke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.
Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce testiranju znanja putem intervjua. Kandidat/i koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natjecaj. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje kao i obavijest kandidatima o datumu održavanja intervjua objavit ce se na internetskim stranicama Zavoda (http://www.zzjz-sibenik.hr/).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natjecaja u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na adresu : Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natjecaj za radno mjesto diplomirani sanitarni inženjer u Odjelu zdravstvene ekologije – odredeno vrijeme „

Preuzmi natjecaj (PDF 69 KB)

 

2018-03-25T14:03:02+02:00 10 veljače, 2017|Categories: Nekategorizirano|