O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

Odluka o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera

Home/OBAVIJESTI/Odluka o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera

Odluka o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera

Na temelju clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije od 10. srpnja 2009., od 12. sijecnja 2011., broj: 1341-01/13 od 10.srpnja 2013 i broj: 2129-01/16 od 28. listopada 2016., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, donosi

ODLUKU o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera

  1. Ena Gutic, diplomirani sanitarni inženjer iz Šibenika, Petra Preradovica 30, Šibenik, izabire se za diplomiranog sanitarnog inženjera u Odjelu zdravstvene ekologije na odredeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta.
  2. Izabrana ce zapoceti s radom dana 8. ožujka 2017.godine.
  3. Sva prava i obveze izabrane radnice regulirat ce se ugovorom o radu.

Obrazloženje

Temeljem odluke ravnateljice, a na prijedlog voditeljice Odjela zdravstvene ekologije, o potrebi zapošljavanja diplomiranog sanitarnog inženjera na odredeno vrijeme zbog zamjene radnice na rodiljnom odnosno roditeljskom dopustu, raspisan je dana 10. veljace 2017. godine natjecaj, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 13/2017, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama i oglasnoj ploci Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. U roku su pristigle 5 zamolbi i to: Marjana Lokas , Valentina Lovreško, Ivan Ercegovic, Monika Kolar Jareb, Ena Gutic. Kandidatkinja Marjana Lokas nije ispunjavala tražene uvjete iz natjecaja, a Valentina Lovreško nije pristupila intervjuu. Kandidati Monika Kolar Jareb, Ena Gutic i Ivan Ercegovic pristupili su testiranju znanja putem intervjua. Povjerenstvo za izbor diplomiranog sanitarnog inženjera je nakon provedenog intervjua s kandidatima predložilo ravnateljici temeljem veceg broja ostvarenih bodova iz testiranja da se izabere kandidatkinja Ena Gutic.

Preuzmi odluku o izboru diplomiranog sanitarnog inženjera (Pdf 95 KB)

 

2018-03-25T13:59:19+02:00 6 ožujka, 2017|Categories: OBAVIJESTI|