Sa zadovoljstvom, nakon opsežnih  priprema, započeli smo s provedbom programa „Trening životnih vještina“ u našoj županiji. Ove godine Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti organizira provedbu programa u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca i Osnovnoj školi Murterski škoji. Program podržavaju i financiraju Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ministarstvo zdravstva te Šibensko-kninska županija.

Živimo u složenom svijetu punom izazova i da bi se uspješno snalazili u raznim životnim situacijama, potreban nam je određen skup vještina. Nazivamo ih životnim vještinama. Iznimno nam je drago da su škole prepoznale važnost tih vještina koje su nužno potrebne za sretan, zdrav i uspješan život te vodeći se primjerom dobre prakse postajemo šesta županija (!) uključena u provedbu ovog znanstveno utemeljenog programa.

Trening životnih vještina je namjenjen učenicima 3., 4., 5., 6., i 7. razreda osnovne škole i sastoji se od 8-10 radionica za svaki razred. Autor ovog programa je Dr. Gilbert J. Botvin, a Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je prilagodio program provedbi u Hrvatskoj, te ga uspješno provodi u svim osnovnim školama u toj županiji. Program predstavlja primarnu prevenciju rizičnih ponašanja (pušenje, konzumacija alkohola, zlouporaba droga) te razvija samopouzdanje, samokontrolu, samopoštovanje, komunikacijske i socijalne vještine te vještine suočavanja sa stresom.

Kroz osvarivanje navedenih specifičnih ciljeva nastojimo smanjiti porast konzumiranja sredstava ovisnosti kod učenika od 6. prema 8. razredu i pomoći učenicima u razvijanju životnih vještina neophodnih za uspješno suočavanje s različitim životnim izazovima.

Za provođenje radionica su osigurani radni materijali za učenike i provoditelje, svestrana podrška i edukacija od strane djelatnika Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, medijska promocija programa, škola i djelatnika uključenih u program te, ono što je iznimno bitno za potvrdu učinkovitosti programa, program se može evaluirati.

Važno je naglasiti da zaštita mentalnog zdravlja obuhvaća mjere i aktivnosti u nekoliko ključnih područja djelovanja: promociji i unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji, ranom prepoznavanju, liječenju i rehabilitaciji poremećaja ponašanja i duševnih/mentalnih poremećaja.

Naime, kako je stopa liječenih ovisnika u našoj županiji gotovo dvostruko veća od prosjeka u Republici Hrvatskoj, a u želji da preveniramo pojavnost ovisničkog ponašanja kod naših učenika, namjera nam je s vremenom implementirati ovaj preventivni program u što veći broj škola.

Zašto odabrati Trening životnih vještina?

  • znanstveno utemeljen program
  • Agencija za odgoj i obrazovanje izdala je pozitivno Stručno mišljenje o programu
  • TŽV ima za cilj umanjiti rizične te ojačati zaštitne faktore u podlozi niza rizičnih ponašanja i nepovoljnih razvojnih ishoda– USPJEŠNOST JE DOKAZANA!
  • izvrsna tehnička podrška (materijali za učitelje/nastavnike i učenike, dodatni materijali dostupni na web stranici npr. kratki video, primjeri iz prakse)
  • radionice su tematski i sadržajno prilagođene uzrastu učenika
  • nije potrebno ulaganje dodatnog truda (ni novca!) u osmišljavanje i provođenje preventivnog programa (univerzalni preventivni program)
  • istraživanja su potvrdila da cjelovita i redovita primjena programa, u skladu s predviđenim tehnikama, dovodi do smanjenja anksioznosti, boljih komunikacijskih vještina te smanjenja eksperimentiranja sredstvima ovisnosti