Pozivaju se kandidati koji su predali urednu dokumentaciju (tablica kandidata na dnu stranice) na testiranje koje će se održati 18.12.2018.  u utorak u 11 sati u prostorijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, u sindikalnoj dvorani u podrumu Poliklinike (kod urološke ambulante).

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

  • pismena provjera znanja
  • intervju  sa kandidatima iz područja obavljanja poslova administrativnog referenta,  intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su na pismenom testiranju odgovorili na najmanje  50% točnih odgovora.

Kandidati pristupaju intervjuu s povjerenstvom dana 19. prosinca 2018. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na 3. katu u sobi za sastanke.

Povjerenstvo na intervjuu s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu administrativnog referenta, kao i stečeno radno iskustvo  u struci te rezultate ostvarene u današnjem radu.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici Zavoda izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testu i intervjuu, a koja donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

Pravni izvori testiranja su:

  1. Zakon  o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)
  2. Zakon o izmjenama i dopunama poreza na dodanu vrijednost (115/16)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu(NN 124/2014)
  4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (predočit  prije početka testiranja povjerenstvu) i kemijsku olovku. Test se piše 45 minuta. Za vrijeme testiranja nije dozvoljeno korištenje mobitelom niti bilješkama. Rezultati pismenog testiranja  objavit će se na internetskoj stranici Zavoda: https://www.zzjz-sibenik.hr 18. prosinca 2018. do 15 sati .

Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Povjerenstvo