EPIDEMIOLOGIJA
o službi
teritorijalno ustrojstvo  
djelatnici
izvješća
aktualne teme
usluge
    MIKROBIOLOGIJA
    EKOLOGIJA
    ŠKOLSKA MEDICINA
    JAVNO ZDRAVSTVO
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
Djelatnici
   
   
Djelatnici Službe epidemiologije

Voditelj Službe:
Ankica Parat Baljkas, dr.med, spec.epidemiologije
ankica.parat.baljkas@zzjz-sibenik.hr


mr. sc. Ljubica Kronja, dr. med., spec. epidemiologije
ljubica.kronja@zzjz-sibenik.hr
Željko Huljev, dr. med., spec. epidemiologije zeljko.huljev@zzjz-sibenik.hr  
Svetinka Pažanin, bacc.san.ing.  
Anita Petković, dipl.san.ing.  
Janja Belamarić, med. sestra  
Dragica Erceg, med. sestra  
Mira Knez, san. tehničar  
Slavica Slavica, dipl. san. ing.  
Slavica Zoričić, san. ing.  
Franka Milković, san. tehničar  
 
 
 
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax