EPIDEMIOLOGIJA
    MIKROBIOLOGIJA
o nama
o službi
povijest službe
laboratoriji
osoblje
uzorci
protokoli
kongresi
aktualne teme
    EKOLOGIJA
    ŠKOLSKA MEDICINA
    JAVNO ZDRAVSTVO
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
Povijest službe
   
Prve mikrobiološke pretrage na području Šibensko-kninske županije počinju se raditi 1912. god. što se vidi iz izvještaja dr Botterija tiskanog u Liječničkom vjesniku br. 5/1913. Prve bakteriološke pretrage kojima su se bavili liječnici takozvanog unutarnjeg odjela šibenske bolnice, odnosile su se na izolaciju patogenih crijevnih bakterija, uzročnika difterije, dijagnostiku sifilisa mikroskopijom spiroheta u tamnom polju iz primarnog afekta i pomoću Wassermanove reakcije, biološki pokus za bakteriološku dijagnostiku tuberkuloze, dijagnostiku malarije iz guste kapi i krvnih razmaza i dijagnostiku crijevnih parasita. Za vrijeme prvog svjetskog rata dr Neuman je prvi dijagnosticirao amebnu dizenteriju u Dalmaciji i to u okolici Šibenika, a 1925. god. dr Pasini opisuje apscese amebnog podrijetla. Izgradnjom Školske poliklinike 1931. god. dobiva se prostorija u kojoj jedna laborantica radi isključivo mikroskopsku dijagnostiku malarije. U tom razdoblju sve ostale bakteriološke i serološke pretrage šalju se u Split i Zagreb.

Godine 1952. u Šibenik dolazi prvi mikrobiolog dr Ivanka Milat i osniva prvi mikrobiološki laboratorij u sastavu Sanitarno-epidemiološke službe. Nabavlja se osnovna laboratorijska oprema i rade osnovne bakteriološke pretrage, serodijagnostika sifilisa i mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze. Od 1957. do 1963. god. u laboratoriju rade svega tri laboranta bez mikrobiologa, tako da se većina uzoraka slala u druge ustanove. Godine 1963. odlazi na specijalizaciju dr Ljerka Krušec-Tešija, koja završetkom iste 1967. god. postaje voditelj Službe mikrobiologije i parasitologije do 1987. god., te u tom razdoblju uvodi nove metode i pretrage. Od 1987. do 1992. god. voditelj Službe je dr Sonja Cukrov-Sunko, u to doba u Službi se ureduje prostor za sterilizaciju i pripremu podloga i reagencija.

Od 1992. do 1999. god. mikrobiološki laboratorij vodi dr Smiljana Babić. Osnivanjem Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije 1995. god. povećava se broj pretraga.

Od 1999. god. do danas voditeljica laboratorija je dr Edita Sušić pod čijim vodstvom se poboljšava postojeća dijagnostika, uvode nove dijagnostičke metode ( imunoenzimatske, imunofluorescentne,.. ) i pretrage ( kultivacija i identifikacija anaeroba, detekcija C. trachomatis , spolno prenosivih ureaplazmi i mikoplazmi, serologija Epstein Barr virusa , Citomegalo virusa , Toxoplasma gondii , ehinokoka ... ).

Nabavlja se aparat za automatsku inkubaciju i očitavanje hemokultura ( BACTEC ), aparat za automatsku inkubaciju urina s laserskim čitačem pozitivnih ( URO-QUICK ), fluorescentni mikroskop ( OLYMPUS ), ELISA aparati ( miniVidas i miniBOS ), sigurnosni kabinet II supnja, linija za automatizirano razlijevanje podloga;
sve s ciljem da se ubrza i poboljša dijagnostika infekcija i kod bolničkih i izvanbolničkih bolesnika.

Godine 2000. labotatorij se u potpunosti informatizira, pa se u svakom trenutku može doći do podataka o bolesničkim uzorcima ( izolat, osjetljivost na antibiotike i dr. ), takoder se sustavno pratiti osjetljivost bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini što je omogućilo adekvatnu ciljanu i empirijsku antimikrobnu terapiju, te dobru suradnju s kliničarima.

Od 2000. godine laboratorij aktivno sudjeluje u radu Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri Akademiji medicinskih znanosti i u EARSS ( European Antimicrobial Resistance Surveillance System ) projektu praćenja rezistencije izolata E. coli, S. aureus , Enterococcus spp. , S. pneumoniae , K. pneumoniae i P. aeruginosa iz krvi i likvora. Od 2004. godine prati se bolnička potrošnja antibiotika budući da u okviru Odbora za praćenje rezistencije djeluje APUA Croatia Chapter kao sustavna jedinica internacionalne organizacije Alliance for Prudent Use of Antibiotics ( APUA ).

Laboratorij od 2000. godine sudjeluje u vanjskoj kontroli kvalitete testiranja osjetljivosti na antibiotike koja se provodi u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Center for Diseases Control and Prevention ( CDC ), Atlanta, USA te European Antibiotic Resistance Surveillance System ( EARSS ).


Giardia lamblia P. aeruginosa Plasmodium


 
   
 
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax