EPIDEMIOLOGIJA
    MIKROBIOLOGIJA
    EKOLOGIJA
    ŠKOLSKA MEDICINA
    JAVNO ZDRAVSTVO
o službi
medicinska statistika
djelatnici
aktualne teme
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
Medicinska statistika
   

Poslovi koje obavljamo u prikupljanju, obradi i analizi medicinske statistike:

1. Prikupljanje podataka medicinske statistike definiranih Programom statističkih istraživanja za
    Republiku Hrvatsku ( NN 105/03 )
2. Kontrola i ispravljanje podataka medicinske statistike definiranih Programom statističkih istraživanja
    za Republiku Hrvatsku ( NN 105/03 )
3. Dostava podataka medicinske statistike definiranih Programom statističkih istraživanja za Republiku
    Hrvatsku ( NN 105/03 )uzakonom definiranim rokovima
4. Izrada Publikacije Zdravstvena zaštita na području Šibensko-kninske županije- godišnje
5. Izrada prijedloga Projekata Zdravi grad i Zdrave županije
6. Izrada socijalno-medicinskih istraživanja na zahtjev lokalnih zajednica ili drugih suradnih ustanova
7.Suradnja sa udrugama, suradnim školskim i drugim ustanovama na promociji zdravlja
8. Suradnja sa lokalnim medijima u prigodnom obilježavanju značajnih zdravstveno promotivnih datuma

statistika zdravstva - rokovi, obrasci
 
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax