EPIDEMIOLOGIJA
    MIKROBIOLOGIJA
    EKOLOGIJA
o službi
djelatnici
aktualne teme
    ŠKOLSKA MEDICINA
    JAVNO ZDRAVSTVO
MENTALNO ZDRAVLJE, PREVENCIJA I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

DESET NAJAKTUALNIJIH
TEMA
IMATE MIŠEVE!?
POCETAK NACIONALNOG PROGRAMA RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE U HRVATSKOJ I U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
CIJEPLJENJE ILI IMUNIZACIJA
TUBERKULOZA
POCINJE SEZONA KOMARACA
O infekciji klamidijom
OBAVIJEST BUDUCIM STUDENTIMA
Spolno prenosive infekcije-klamidija
Što je spolno prenosiva HPV infekcija
Što treba znati o raku grlica maternice
   
   
O službi - Ekologija
   

Služba za ekologiju osposobljena je prema zahtjevima Norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ( Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) za ispitivanje hrane, voda i mora. Popis metoda iz područja akreditacije možete pogledati na stranici Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr) ili u Prilogu potvrde o akreditaciji (klikom na sličicu).

Akreditacija

Potvrda o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 znači da se ispitivanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti u ispitnim laboratorijima provode prema najvišim standardima, te da su laboratoriji u kojima se vrše ispitivanja po tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti međunarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji su akreditirani prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

POLITIKA KVALITETE

Politika kvalitete Službe za ekologiju jest nepristran i neovisan pristup, te održavanje i stalno poboljšanje kvalitete usluga prema kupcima, te nastojanje poboljšanja ukupne tehničke i stručne razine ispitivanja sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025. Kvaliteta usluge ostvaruje se kroz stručna usavršavanja i osvježavanja postojećih znanja, redovitim umjeravanjem opreme, primjenom validiranih metoda, te radom u adekvatnim uvjetima okoliša.

Ciljevi politike kvalitete:

 • Usklađenost sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uspostavljanje, primjena, održavanje i unapređivanje sustava upravljanja
 • Omogućavanje otvorenog dijaloga između svih razina organizacije
 • Stalna poboljšanja kvalitete ispitivanja
 • Unapređivanje sposobnosti i konkurentnosti
 • Osiguranje sredstava potrebnih za neometano provođenje rada u Službi
 • Osiguranje usmjerenosti prema svojim kupcima
 • Sprječavanje nesukladnosti u radu
 • Stalna izobrazba i unaprijeđenje osposobljenosti djelatnika
 • Odabir, modernizacija i redovno održavanje postojeće opreme
 • Održavanje i osuvremenjivanje uvjeta rada i okoliša

Na poslovima u Službi za ekologiju rade stručno osposobljeni djelatnici, koji u skladu s važećim zakonskim propisima uzimaju uzorke, pripremaju i obrađuju, te dobivene rezultate interpretiraju prema važećim Pravilnicima. Služba za ekologiju obavlja kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, provodi monitoring izvorišta vode za piće (podugovaranjem ispitivanja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo), monitoring vode za piće na mreži, vode za rekreaciju (bazeni), određivanje kakvoće mora na plažama, provodi kemijske i mikrobiološke analize hrane, kontrolu mikrobiološke čistoće u objektima za proizvodnju i promet hrane.

Ovlaštenja Službe za ekologiju su:

 • od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: 1. Izrada izvješća o stanju okoliša 2. Praćenje stanja iz područja zaštite okoliša – uzorkovanja, ispitivanja, mjerenja i sl., za potrebe pojedinih sastavnica okoliša odnosno zaštite od opterećenja, isključujući poslove praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak.
 • privremeno certifikacijsko rješenje od Ministarstva poljoprivrede izdano na temelju čl. 31 Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 20/11) iz čl. 3. stavka 1. i stavka 2. točke 1. podtočke 1.1, 1.2, 1.3. i 1.4., Pravilnika za pokazatelje iz članka.4. stavka 1.točke 1., 2. i 4. Pravilnika.
 • od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za životinje u svrhu službene kontrole.

Laboratoriji u sklopu Službe:

Voditeljica Službe za ekologiju
Lidija Bujas, dipl.ing.

  Kontakt informacije  
  Tel:       +385 (0)22 / 212–425, +385 (0)22 / 212–430  
  Fax:      +385 (0)22 / 212-430  
  E-mail:   ekologija@zzjz-sibenik.hr  
      
    zavod    službe    usluge    izvješća    novosti    
[ home  | contact  | sitemap  | english ]
copyright © 2005 Zavod za javno zdravstvo Šibensko kninske županije
uvjeti korištenja
designed by lemax