O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

Odjel javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja

Home/Odjel javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja
Odjel javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja 2018-09-02T11:55:17+02:00

Služba socijalne medicine osnovana je u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije 2001. godine. Izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije u 2016. godini postaje Odjel javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja.

Poslovi su,  sukladno čl.101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „ Narodne novine“ 150/08….154/14)  prikupljanje, kontrola i analiza statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne ( regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te na zahtjev župana praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva.

Poslovi su , također, regulirani Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ( NN 4/95), Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti ( NN 44/00), Zakonom o službenoj statistici ( NN12/13) i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH ( NN 21/15).

Odjel obavlja:

 • praćenje i analizu zdravlja stanovništva analizom demografskih, mortalitetnih i dr. podataka
 • praćenje i analizu organizacije zdravstvene zaštite (raspored, struktura, dostupnost zdravstvenih ustanova i ordinacija)
 • prikupljanje, kontrola i analizu izvješća o radu zdravstvenih djelatnosti sukladno aktualnom Planu statističkih istraživanja za Republiku Hrvatsku i stručno- metodološkim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • praćenje i analizu nezaraznih bolesti, uključivo povremena tematska izvještavanja
 • sudjelovanje u uobličavanju javnozdravstvene politike identifikacijom javnozdravstvenih problema i prioriteta
 • sudjelovanje u izradi Slike zdravlja Šibensko-kninske županije i Strateškog okvira Plana za zdravlje Šibensko-kninske županije
 • zdravstveno informiranje putem medija
 • izradu i distribuciju  promotivno-edukativnih materijala
 • povremeno publiciranje Stanja zdravlja
 • sa drugim ustanovama, nevladinim sektorom, profesionalcima
 • U sklopu MJERA PREVENCIJE KRONIČNIH MASOVNIH BOLESTI  u Odjelu se provode mjere koordinacije 3 Nacionalna programa ranog otkrivanja značajnih javnozdravstvenih malignih bolesti, koje su dostupne ranom otkrivanju, za što postoje dostupne , učinkovite metode , resursi i koje su namijenjene ciljanoj, zdravoj populaciji.Traže se rani znakovi koji bi mogli upućivati na bolest.

To uključuje provođenje i koordinaciju Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka ( Mama, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke- od 2007., rano otkrivanje raka debelog crijeva, od 2008., te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice od 2012. g, u kojem je trenutno obustavljeno pozivanje)

Od 01.01.2004. godine u sastavu Odjela, odnosno, prijašnje Službe bio je bivši Centar za prevenciju ovisnosti Šibensko-kninske županije, koji je postao samostalna Služba ( 2009.), odnosno odjel (. 2016.).

U sklopu mjera JAVNOZDRAVSTVENOG PROSVJEĆIVANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA PREMA JAVNOZDRAVSTVENIM PRIORITETIMA, usmjerenim prevenciji kroničnih masovnih bolesti obilježavamo  mjesec prevencije malignih bolesti, Dan mimoza , Dan narcisa, Dan ružičaste vrpce, Dan otvorenih vrata Lige protiv raka , te medijski obrađujemo najmanje desetak različitih tema godišnje .

Dugogodišnja suradnja uspostavljena je sa Društvom dijabetičara Šibenik, Ligom protiv raka , Crvenim križem, Medicinskom školom, te se redovno sudjeluje u njihovim javnozdravstvenim akcijama promocije pravilne prehrane, mjerenja razine šećera u krvi i sl., a isti se suradnici rado uključuju u naše prpmotivne akcije.

U sklopu mjere PRAĆENJE KORIŠTENJA ZDRAVSTVENIH KAPACITETA, PRAĆENJE MORBIDITETA I MORTALITETA redovito se prati pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicama, te se obavlja kontrola zakonski propisanih obrazaca JZ NEO, JZ POB, JZ POR, JZ BSO, JZ BSO ONKO TIP, JZ PSIH, analiza mortalitetnih podataka i sl..

Ukupno se godišnje obavi  kontrola kvalitete oko 37000 različitih zakonski propisanih obrazaca.