Na temelju članka 37. stavka 7. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 116/18)  propisano je da osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati položen Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti tzv. Tečaj higijenskog minimuma.

U djelatnosti pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti uključeni su:

  • Frizerski saloni
  • Saloni za pedikuru
  • Kozmetički saloni
  • Saloni za masažu tijela

U djelatnosti unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice uključeno je:

  • Tetoviranje (tattoo)
  • Piercing
  • Iscrtavanje obrva (microblading)
  • Trajna i polutrajna šminka

Potvrdu o položenom Tečaju osobe su dužne ishoditi prije početka obavljanja poslova i obnavljati je svakih 5 godina. Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za zanimanja za djelatnosti gore navedene, smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad te se upućuju se na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva su izuzete od polaganja ovog Tečaja.

PRIJAVE ZA TEČAJ

Osobe koje podliježu obvezi pohađanja Tečaja i koje isti pohađaju prvi puta, dužne su prisustvovati teorijskoj nastavi. Teorijska nastava i/ili obnavljanje znanja provodi se isključivo temeljem odobrenih edukativnih materijala. Postupak provjere stečenog znanja obavlja se pred Ispitnom komisijom najmanje 7 dana od odslušanog tečaja, a najkasnije u roku od 30 dana. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik dobiva Potvrdu o završenom tečaju koja vrijedi 5 godina. Nakon isteka petogodišnjeg trajanja Potvrde, polaznik  više ne mora pohađati teorijsku nastavu već svoje znanje obnavlja koristeći odobrene edukativne materijale te prijavom ispita. 

Predavanju možete pristupiti samo po pozivu.

NARUDŽBENICE – prijavnice za tečaj:

Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon:  022 341-250 ili na mobitel:  091 4341-200 ili e-mail: epidemiologija.thm@zzjz-sibenik.hr

EDUKACIJSKI MATERIJALI: