NAZIV PROJEKTA: HEPSC – Healthy Eating Preschools Children / Zdrava prehrana predškolske djece)

 

PROGRAM: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020

 

BROJ PROJEKTA: HR-BA-ME527

 

CILJ PROJEKTA: Cilj projekta HEPSC je podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece kao i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama sa ciljem poboljšanja prehrambenih navika i sveukupnog zdravlja djece.

 

Kako bi ukazali na važnost i pružili smjernice o zdravoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti projektom se uspostavljaju četiri savjetovališta za djecu predškolskog uzrasta i njihove roditelje. Projektom se želi unaprijediti postojeće laboratorije za kontrolu kvalitete hrane nabavom nove opreme i razvojem softvera za računalnu analizu nutritivnog sadržaja i planiranje obroka u svrhu poboljšanja ponude hrane u predškolskim ustanovama.

 

Vrijednost ovog projekta je očuvanje javnoga zdravlja povezivanjem prekogranične razmjene znanja i iskustava te najboljih praksi. Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontroliranom prehranom prvenstveno se štiti zdravlje djece, potiče njihov optimalni rast i razvoj te pridonosi stjecanju pozitivnih prehrambenih navika od najranije životne dobi.

 

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA: 657.923,36 EUR

 

EU SUFINANCIRANJE (85%): 559.234,85 EUR

 

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca

 

POČETAK PROJEKTA: 01.10.2020.

 

KRAJ PROJEKTA: 30.09.2022.

 

VODEĆI PARTNER: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bar

 

PROJEKTNI PARTNERI: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

Projekt je financiran iz programa teritorijalne suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014.-2020. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

 

www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

 

Ova stranica je izrađena uz potporu Europske Unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i partnera, te ni na koji način ne odražava nužno gledište Europske Unije.