Zdravstvena ekologija je javnomedicinska disciplina koja se bavi utjecajem čimbenika okoliša na zdravlje ljudi.

Osnovni cilj Odjela zdravstvene ekologije je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika županije i njihovih gostiju od štetnog djelovanja različitih čimbenika okoliša (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju kroz različite medije okoliša (voda, namirnice, zrak…).

Odjel zdravstvene ekologiju obavlja slijedeće poslove:

  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i stanje vodoopskrbe u županiji, kakvoću otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju,
  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, te kvalitetu hrane,
  • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom
  • provodi ispitivanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
  • obavlja stručne poslove zaštite okoliša
  • prati koncentraciju peludi alergogenih biljaka u zraku u cilju izrade peludne prognoze i peludnog kalendara

DOKUMENTI:

Odjel zdravstvene ekologije je akreditiran od 24. veljače 2012. godine prema međunarodno priznatoj normi HRN EN/ISO IEC 17025. Postupak ocjenjivanja laboratorija i izdavanja Potvrde o akreditaciji provodi Hrvatska akreditacijska agencija.