Služba socijalne medicine osnovana je u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije 2001. godine. Izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije u 2016. godini postaje Odjel javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja.

Poslovi su,  sukladno čl.101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „ Narodne novine“ 150/08….154/14)  prikupljanje, kontrola i analiza statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne ( regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te na zahtjev župana praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva.

Poslovi su , također, regulirani Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ( NN 4/95), Pravilnikom o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti ( NN 44/00), Zakonom o službenoj statistici ( NN12/13) i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH ( NN 21/15).

Odjel obavlja:

 • praćenje i analizu zdravlja stanovništva analizom demografskih, mortalitetnih i dr. podataka
 • praćenje i analizu organizacije zdravstvene zaštite (raspored, struktura, dostupnost zdravstvenih ustanova i ordinacija)
 • prikupljanje, kontrola i analizu izvješća o radu zdravstvenih djelatnosti sukladno aktualnom Planu statističkih istraživanja za Republiku Hrvatsku i stručno- metodološkim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • praćenje i analizu nezaraznih bolesti, uključivo povremena tematska izvještavanja
 • sudjelovanje u uobličavanju javnozdravstvene politike identifikacijom javnozdravstvenih problema i prioriteta
 • sudjelovanje u izradi Slike zdravlja Šibensko-kninske županije i Strateškog okvira Plana za zdravlje Šibensko-kninske županije
 • zdravstveno informiranje putem medija
 • izradu i distribuciju  promotivno-edukativnih materijala
 • povremeno publiciranje Stanja zdravlja
 • sa drugim ustanovama, nevladinim sektorom, profesionalcima
 • U sklopu MJERA PREVENCIJE KRONIČNIH MASOVNIH BOLESTI  u Odjelu se provode mjere koordinacije 3 Nacionalna programa ranog otkrivanja značajnih javnozdravstvenih malignih bolesti, koje su dostupne ranom otkrivanju, za što postoje dostupne , učinkovite metode , resursi i koje su namijenjene ciljanoj, zdravoj populaciji.Traže se rani znakovi koji bi mogli upućivati na bolest.

To uključuje provođenje i koordinaciju Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka ( Mama, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke- od 2007., rano otkrivanje raka debelog crijeva, od 2008., te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice od 2012. g, u kojem je trenutno obustavljeno pozivanje)

Od 01.01.2004. godine u sastavu Odjela, odnosno, prijašnje Službe bio je bivši Centar za prevenciju ovisnosti Šibensko-kninske županije, koji je postao samostalna Služba ( 2009.), odnosno odjel (. 2016.).

U sklopu mjera JAVNOZDRAVSTVENOG PROSVJEĆIVANJA I PROMOCIJE ZDRAVLJA PREMA JAVNOZDRAVSTVENIM PRIORITETIMA, usmjerenim prevenciji kroničnih masovnih bolesti obilježavamo  mjesec prevencije malignih bolesti, Dan mimoza , Dan narcisa, Dan ružičaste vrpce, Dan otvorenih vrata Lige protiv raka , te medijski obrađujemo najmanje desetak različitih tema godišnje .

Dugogodišnja suradnja uspostavljena je sa Društvom dijabetičara Šibenik, Ligom protiv raka , Crvenim križem, Medicinskom školom, te se redovno sudjeluje u njihovim javnozdravstvenim akcijama promocije pravilne prehrane, mjerenja razine šećera u krvi i sl., a isti se suradnici rado uključuju u naše prpmotivne akcije.

U sklopu mjere PRAĆENJE KORIŠTENJA ZDRAVSTVENIH KAPACITETA, PRAĆENJE MORBIDITETA I MORTALITETA redovito se prati pobol u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicama, te se obavlja kontrola zakonski propisanih obrazaca JZ NEO, JZ POB, JZ POR, JZ BSO, JZ BSO ONKO TIP, JZ PSIH, analiza mortalitetnih podataka i sl..

Ukupno se godišnje obavi  kontrola kvalitete oko 37000 različitih zakonski propisanih obrazaca.