Služba za epidemiologiju sudjeluje u izradi Programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Šibensko-kninske županije, kontinuirano provodi posebne mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (prema Zakonu), prati provođenje općih mjera i spremna je za provođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama. Epidemiološka Služba provodi mjere važne za javno zdravstvo u suradnji sa Službama Zavoda za javno zdravstvo, sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, te veterinarima. Informacije o epidemiološki važnim pokazateljima priopćavaju se putem medija.

Posebne mjere za spriječavanje zaraznih bolesti sukladno Zakonu sastoje se od: ranog otkrivanja izvora i puteva širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija. Kontinuirano se prati kretanje zaraznih bolesti, te prijavljuje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

U slučaju sumnje na epidemiju/epidemiju neke zarazne bolesti provode se sve radnje u cilju otkrivanja izvora zaraze (epidemiološki izvid, ankete oboljelih i njihovih kontakata, uzorkovanja humanog materijala za mikrobiološke analize kao i uzorkovanje materijala za Službu za ekologiju: kemijske i mikrobiološke analize; stručno-metodološka pomoć za vrijeme sumnje na epidemiju, odnosno tijekom epidemije. Prijava sumnje na epidemiju/epidemiju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, suradnja s drugim zavodima za javno zdravstvo u situacijama kada postoji sumnja na povezanosti s drugim područjima.

U Službi se vode registri oboljelih od tuberkuloze, hepatitisa i HIV/AIDS pacijenata uz obradu kontakata.

U Službi se provodi nadzor nad: zaposlenima u prometu i proizvodnji namirnica, zaposelnih u zdravstvu, prosvjeti, osobe koje rade na pružanju njege (frizeri, pedikeri, kozmetičari,..)

Provođenjem obveznih imunizacija, kontinuirano i na kraju godine uz intervencije u situacijama kada procijepljenost nije sa zakonski traženim obuhvatom, provodi plan imunizacija za Županiju, potrebe za cjepivom za Županiju (obvezne/neobvezne imunizacije), distribuira cjepivo liječnicima koji provode cijepljenja. Provodi neobvezne imunizacije (protiv: bjesnoće, gripe, žute groznice, difterije, tetanusa, krpeljnog meningoencefalitisa, poliomijelitisa, meningokoka, trbušnog tifusa, pneumokoka, hepatitisa A i B, vodenih kozica, rubeole, ospica, zaušnjaka

U antirabičnoj ambulanti obrađuju se pacijenti ugriženi od toplokrvnih životinja u cilju prevencije bjesnoće (uz pripravnost epidemiologa).

Služba organizira i provodi zdravstveni odgoj (organiziranje tečajeva higijenskog minimuma, druga predavanja i radionice).

PRIJAVA ZA TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – FIZIČKE OSOBE 
PRIJAVA ZA TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – PRAVNE OSOBE 
POSTUPAK HIGIJENSKOG PRANJA RUKU 
SKICA DLANOVA NAKON PRANJA RUKU 

www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0408.htm
www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0403.htm

Provodi monitoring nad vodoopskrbom, namirnicama, kakvoćom mora na plažama na području županije u suradnji sa Službom za ekologiju i sanitarnom inspekcijom u Županiji

Radi na izradi programa DDD mjera za pojedine općine i gradove u županiji, uz stručni nadzor nad njihovim provođenjem. Provodi protuepidemijske DDD mjere u suradnji s ovlaštenim DDD tvrtkama.

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA 

Ispostave Službe obavljaju sve poslove u nadležnosti Službe za epidemiologiju, ali i drugih službi Zavoda za javno zdravstvo (ekologije i mikrobiologije);

Na području epidemiologije nezaraznih bolesti prati se kretanje malignih neoplazmi( incidencija, mortalitet, preživljenje). Radi se na pripremi projekata ranog otkrivanja preventabilnih sijela raka;

sudjeluje u stručnim i znanstvenim istraživanjima;

priprema i obrađuje epidemiološke podatke za godišnju publikaciju Zavoda.

Kontakt informacije:

Centralni odjel u Šibeniku

Adresa: Matije Gupca 74, Šibenik
e-mail: epidemiologija.prijem2@zzjz-sibenik.hr
Tel: +385 (0)22 / 341 220
Fax: +385 (0)22 / 341 225
Mob: +385 (0)91 4341 201

Ispostava Knin

Adresa: Opća bolnica Šibenik- lokacija Knin
Suronjina 12 / prizemlje
Knin
Tel/Fax: +385 (0)22 / 661-544
e-mail: ispostava.knin@zzjz-sibenik.hr

Ispostava Drniš

Adresa: Trg kralja Tomislava 6, Drniš
Tel: +385 (0)22 / 887-070
e-mail: epidemiologija.drnis@zzjz-sibenik.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 7:00 – 15:00
Uz pripravnost epidemiologa: radnim danom od 15:00-22:00
Subotom i nedjeljom: 7:00-22:00