ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ravnateljica:

Diana Dulibić, dipl.iur.

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

U periodu kad je Zavod počeo svoje samostalno funkcioniranje imali smo 26 zaposlenih, od čega 3 liječnika i 1 dipl.ing.tehnologije Od samog osnivanja, pa do kraja 2004. godine, Zavod je uspješno vodio ravnatelj Branko Belamarić, dipl. oec. 2006.g , u trenutku pisanja ovog teksta, Zavod je zdravstvena ustanova sa 61 zaposlenih, od čega 11 liječnika i 3 dipl.ing,.

Svoju djelatnost obavlja , još uvijek, u neprimjerenom prostoru, no zahvaljujući iznimnom interesu Osnivača-Šibensko-kninske županije, te dobroj suradnji ostalih zdravstvenih ustanova, u procesu je rješavanja svojih prostornih problema, te će nakon dobivanja svih potrebnih dozvola preseliti u dijelom dograđen i obnovljen prostor “starog zaraznog” odjela u krugu Opće bolnice Šibensko-kninske županije.

Ustanova je koja obavlja Javnozdravstvena djelatnost, sukladno (ZAKON O ZDR.ZAŠTITI NN/97,95/00,112/00 ), a koja se sastoji od:

  • EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI
  • EPIDEMIOLOGIJA NEZARAZNIH BOLESTI
  • PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE U OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA
  • MIKROBIOLOŠKU DJELATNOST
  • OSIGURANJE ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE, NAMIRNICA I ZRAKA
  • CIJEPLJENJE
  • ZDRAVSTVENU STATISTIKU
  • ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE
  • PREVENCIJU I VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

U svrhu obavljanja navedenih djelatnosti, osnovani su odjeli