1.0 PARAMETRI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

PARAMETAR METODA
1. Temperatura SM 2550 B (22. Izd. 2012.)
2. Boja HRN EN ISO 7887:2012 SM 2120 C (22. Izd. 2012.)
3. Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016*
4. Miris HRN EN 1622:2008
5. Okus HRN EN 1622:2008
6. pH HRN EN  ISO 10523:2012*
7. Električna vodljivost HRN EN 27888:2008*
8. Utrošak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001*
9. Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018*
10. Amonij HRN ISO 7150-1:1998
HRN EN ISO 14911:2001
11. Nitriti HRN EN 26777:1998
HRN EN ISO 10304-1:2009
12. Nitrati SM 4500-NO3- B(22. Izd.2012 ) HRN EN ISO 10304-1:2009
13. Kloridi HRN ISO 9297:1998
HRN EN ISO 10304-1:2009
14. Ukupna tvrdoća HRN ISO 6059:1998
15. Kalcijeva tvrdoća HRN ISO 6058:2001
16. Magnezijeva tvrdoća HRN ISO 6059:1998
17. Karbonatna tvrdoća Vlastita metoda LVM-SOP 15
18. Hidrogen karbonat HRN EN ISO 9963-1:1998
19. Stalna tvrdoća Vlastita metoda LVM-SOP 15
20. Salinitet SM 2520 B (22. Izd. 2012.)
21. Prozirnost Vlastita metoda LVM-SOP 23
22. Alkalitet HRN EN ISO 9963-1:1998
23. TDS – elektrokemijski HRN EN 27888:2008
24. TDS – gravimetrijski SM 2540 C (22. Izd. 2012.)
25. Suspendirane tvari Vlastita metoda LVM, LOV-SOP 7.2-2, izd.01, 2021-01-04 modificirana HRN EN 872:2008*
26. Taložive tvari SM 2540 F (22. Izd. 2012.)
27. Sumporovodik/Sulfidi HRN ISO 10530:1998
28. Isparni ostatak na 105°C SM 2540 B (22. Izd. 2012. )
29. KPK HRN ISO 15705:2003*
30. BPK5 HRN EN 1899-2:2004- nerazrijeđeni uzorci (površinske vode)
31. Fenoli HRN ISO 6439:1998
32. Detergenti – anionski HRN EN 903:2002
33. Detergenti -kationski Vlastita metoda LVM-SOP 22
34. Silikati HRN EN ISO 16264:2008
35. Ukupni fosfor HRN EN ISO 6878:2008
36. Ortofosfati HRN EN ISO 6878:2008
37. Ukupni dušik HRN EN ISO 11905-1:2001
38. Otopljeni kisik HRN EN ISO 5814:2013 ( elektrokemijska metoda )
HRN EN 25813:2003 ( jodometrijska metoda )
39. % zasićenja kisikom /
40. Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009
41. Kalcij HRN EN ISO 14911:2001
42. Kalij HRN EN ISO 14911:2001
43. Natrij HRN EN ISO 14911:2001
44. Magnezij HRN EN ISO 14911:2001
45. Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009
46. Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009
47. Amonij HRN EN ISO 14911:2001
48. Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009
49. Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009
50. Fosfati/Ortofosfati HRN EN ISO 10304-1:2009
51. Cink HRN EN ISO 11885:2010  DIN 38406-16:1990
52. Olovo HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990
53. Kadmij HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990
54. Bakar HRN EN ISO 11885:2010 DIN 38406-16:1990
55. Krom HRN EN ISO 11885:2010
56. Srebro HRN EN ISO 11885:2010
57. Aluminij HRN EN ISO 11885:2010
58. Bor HRN EN ISO 11885:2010
59. Kobalt HRN EN ISO 11885:2010
60. Željezo HRN EN ISO 11885:2010
61. Mangan HRN EN ISO 11885:2010
62. Nikal HRN EN ISO 11885:2010
63. Antimon HRN EN ISO 11885:2010
64. Vanadij HRN EN ISO 11885:2010
65. Berilij HRN EN ISO 11885:2010
66. Barij HRN EN ISO 11885:2010
67. Neionski tenzidi DIN 38409-H23-2
68. Ukupni klor HRN EN ISO 7393-2:2018*
69. Slobodni cijanidi HRN ISO 6703-2:2001
70. TOC HRN EN 1484:2002
71. Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002
72. Uzorkovanje vode za piće iz uređaja za pročišćavanje i cjevovodnih opskrbnih sustava HRN ISO 5667-5:2011
73. Uzorkovanje vode rijeka i potoka HRN ISO 5667-6:2016
74. Uzorkovanje podzemnih voda HRN ISO 5667-11:2011
75. Uzorkovanje morske vode HRN ISO 5667-9:2001

2.0 PARAMETRI U OTPADNOJ VODI

  PARAMETAR METODA
1. Temperatura SM 2550 B (22. Izd. 2012. )
2. ΔT /
3. Boja HRN EN ISO 7887:2012
4. Mutnoća HRN EN ISO 7027-1:2016*
5. Miris HRN EN 1622:2008
6. pH HRN EN  ISO 10523:2012*
7. Električna vodljivost HRN EN 27888:2008*
8. Ukupni klor HRN EN ISO 7393-2:2018*
9. Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2018*
10. Amonij HRN EN ISO 14911:2001 HRN ISO 7150-1:1998
11. Nitriti HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN EN 26777:1998
12. Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009
SM 4500-NO3B(22. Izd.2012 )
13. Salinitet SM 2520 B (22. Izd. 2012.)
14. Ukupno otopljena tvar (TDSgravimetrijski) SM 2540 C (22. Izd. 2012.)
15. TDS-elektrokemijski HRN EN 27888:2008
16. Suspendirane tvari Vlastita metoda LVM, LOV-SOP 7.2-2, izd.01, 2021-01-04 modificirana HRN EN 872:2008*
17. Taložive tvari SM 2540 F (22. Izd. 2012.)
18. Vidljiva otpadna tvar Vizualni pregled
19. Isparni ostatak na 105°C SM 2540 B (22. Izd. 2012. )
20. KPK HRN ISO 15705:2003*
21. BPK5 HRN EN ISO 5815-1:2019– razrijeđeni uzorci
22. Otopljeni kisik HRN EN ISO 5814:2013 (elektrokemijska metoda)
23. %  Zasićenja kisikom /
24. Fenoli HRN ISO 6439:1998
25. Detergenti – anionski HRN EN 903:2002
26. Detergenti –kationski Vlastita metoda LVM-SOP 22
27. Neionski tenzidi DIN 38409-H23-2
28. Cink HRN EN ISO 11885:2010
29. Olovo HRN EN ISO 11885:2010
30. Kadmij HRN EN ISO 11885:2010
31. Bakar HRN EN ISO 11885:2010
32. Krom  – ukupni HRN EN ISO 11885:2010
33. Željezo HRN EN ISO 11885:2010
34. Krom VI HRN ISO 11083:1998
35. Nikal HRN EN ISO 11885:2010
36. Mangan HRN EN ISO 11885:2010
37. Aluminij HRN EN ISO 11885:2010
38. Ukupni dušik HRN EN ISO 11905-1:2001
39. Ukupni fosfor HRN EN ISO 6878:2008
40. Fosfati/ Ortofosfati HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN EN ISO 6878:2008
41. Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009
42. Sulfidi HRN ISO 10530:1998
43. Silikati HRN EN ISO 16264:2008
44. Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 HRN ISO 9297:1998
45. Slobodni cijanidi HRN ISO 6703-2:2001
46. Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009
47. TOC HRN EN 1484:2002
48. Uzorkovanje otpadnih voda HRN ISO 5667-10:2020

3.0 PARAMETRI U MIKROBIOLOGIJI VODA I MORA

  PARAMETAR METODA
1. Broj kolonija – 36°C HRN EN ISO 6222:2000*
2. Broj kolonija – 22°C HRN EN ISO 6222:2000*
3. E. coli, MF HRN EN ISO 9308-1:2014*
4. Enterokoka, MF HRN EN ISO 7899-2:2000*
5. Ukupni koliformi, MPN Colilert, SM 9223 B (22. Izd. 2012.)
6. E. coli, MPN Colilert, SM 9223 B (22. Izd. 2012.)
7. Fekalne koliformne bakterije,  MF HRN ISO 9308-2:2014*
8. Pseudomonas aeruginosa, MF HRN EN ISO 16266:2008
9. Clostridium perfringens, MF COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC,MF
10. E. coli u moru, MF Vlastita metoda LMOZE-SOP 7.2-5 vlastita metoda izdanje 01 2021-01-29 modificirana HRN EN ISO 9308-1:2014*
11. Enterokoki u moru, MF HRN EN ISO 7899-2:2000*
12. Staphylococcus aureus, MF SM 2540 F (22. Izd. 2012.)
13. Legionella pneumophilla, MF HRN EN ISO 11731:2017
14. Uzorkovanje za mikrobiološku analizu HRN EN ISO 19458:2008

4.0 PARAMETRI U MIKROBIOLOGIJI HRANE I OSTALO

  PARAMETAR METODA
1. Salmonella spp. HRN EN ISO 6579-1:2017*
2. Lysteria monocytogenes HRN EN ISO 11290-1:2017
HRN EN ISO 11290-2:2017
3. Enterobacteriaceae HRN EN ISO 21528-1:2017
HRN EN ISO 21528-2:2017
4. Staphylococcus aureus HRN EN ISO 68881:2021
5. Enterococcus spp.
6. Sulfitoreducirajuće klostridije HRN ISO 15213:2004
7. Echerichia coli HRN ISO 16649-2:2001
8. Aerobno mezofilne bakterije HRN EN ISO 4833-1:2013
HRN EN ISO 4833-2:2013/Ispr. 1:2014
9. Aerobno sporogene bakterije HRN EN ISO 4833-1:2013
HRN EN ISO 4833-2:2013/Ispr. 1:2014
10. Kvasci HRN ISO 21527-1:2012
HRN ISO 21527-2:2012
11. Plijesni HRN ISO 21527-1:2012
HRN ISO 21527-2:2012
12. Identifikacija soja mikroorganizma /
13. Brisevi HRN EN ISO 18593:2019

5.0 PARAMETRI U KEMIJI HRANE

  PARAMETAR METODA
1. Boje Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-25, Izd. 01; 1.2.2021.
2. Identifikacija boje Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-25, Izd. 01; 1.2.2021.
3. Kiselinski broj i kiselost HRN EN ISO 660:2020*
4. Peroksidni  broj HRN EN ISO 3960:2017*
5. Određivanje apsorbancija u ultraljubičastom spektru izraženih kao specifična UV ekstinkcija HRN EN ISO 3656:2011
6. Jodni broj Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-14, Izd. 01; 1.2.2021.
7. Broj osapunjenja Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-24, Izd. 01; 1.2.2021.
8. Sadržaj vode Vlastita metoda  LHPOU-SOP 7.2-3, Izd. 01; 2021-02-01*
9. Sadržaj suhe  tvari (gravimetrijski) Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-3, Izd. 02; 2021-02-01*
10. Pepeo Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-10, Izd. 01; 1.2.2021.
11. Pepeo ( netopiv u HCl) Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-10, Izd. 01; 1.2.2021.
12. Bjelančevine Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-6, Izd. 01; 1.2.2021.
13. Sadržaj ukupnih masti Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-5, Izd. 01; 2021-02-01*
14. Suha tvar (refraktometrijski) Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-16, Izd. 01; 1.2.2021.
15. pH Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-9, Izd. 01; 1.2.2021.
16. NaCl Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-8, Izd. 01; 1.2.2021.
17. Nitriti Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-11, Izd. 01; 1.2.2021.
18. Polifosfati Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-27, Izd. 01; 1.2.2021.
19. Histamin Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-28, Izd. 01; 1.2.2021.
20. Ukupni invert Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-12, Izd. 01; 1.2.2021.
21. Prirodni invert Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-13, Izd. 01; 1.2.2021.
22. Saharoza Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-15, Izd. 01; 1.2.2021.
23. Ekstrakt Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-17, Izd. 01; 1.2.2021.
24. KJ Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-4,  Izd. 01; 1.2.2021.
25. Ukupne kiseline (kao mliječna) Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-18, Izd. 01; 1.2.2021.
26. Isparljive kiseline Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-19, Izd. 01; 1.2.2021.
27. Alkohol (etanol) Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-20, Izd. 01; 1.2.2021.
28. Formolni broj Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-21, Izd. 01; 1.2.2021.
29. Ukupni SO2 Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-22, Izd. 01; 1.2.2021.
30. Slobodni  SO2 Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-22, Izd. 01; 1.2.2021.
31. CO2 Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-23, Izd. 01; 1.2.2021.
32. Sirova vlakna Vlastita metoda   LHPOU-SOP 7.2-26, Izd. 01; 1.2.2021.
33. Mliječna mast HRN EN ISO 1735:2008

6.0 AEROBIOLOŠKA ISPITIVANJA

  PARAMETAR METODA
1. Određivanje broja peludnih zrnaca /

*Metode za koje je Odjel zdravstvene ekologije akreditiran prema važećoj normi HRN EN ISO/IEC 17025

Izradile:

  • Lidija Bujas, Voditeljica LVM
  • Branka Unić Klarin, Voditeljica LMOZE
  • Ana Lokas Bataljaku, Voditeljica LOV
  • Nina Vuletin, Voditeljica LHPOU