Odjel za mentalno zdravlje, prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti obavlja poslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga u skladu s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporaba droga.

Nositelj je specifičnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje potražnje droga te provodi stalno epidemiološko praćenje.

Pruža usluge zaštite mentalnog zdravlja koje je usmjereno na prevenciju, rano otkrivanje i što učinkovitije liječenje mentalnih poremećaja kod djece, mladih, kao i opće populacije. Neposredno surađuje s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, školske medicine, specijaliziranim bolničkim odijelima, terapijskim zajednicama, školama, sudom za maloljetnike, centrima za socijalnu skrb, općinskim državnim odvjetništvima, represivnim sustavom te nevladinim organizacijama.

Pružamo usluge zaštite mentalnog zdravlja djece, adolescenata, kao i opće populacije, te svima koji direktno ili indirektno imaju problema s ovisnošću.

TKO DOLAZI KOD NAS?

 • Djeca s poteškoćama u školi
 • Adolescenti
 • Zabrinuti roditelji ili članovi obitelji, prijatelji
 • Eksperimentatori, konzumenti, ovisnici i članovi obitelji
 • Apstinenti

ZBOG ČEGA?

 • Ako vaše dijete, član obitelji ili prijatelj u zadnje vrijeme pokazuje promjene u ponašanju (agresivnost, nervoza, depresija, ispadi u ponašanju, školski problemi…)
 • Ako koristite neko sredstvo ovisnosti
 • Ako sumnjate da vaše dijete uzima neko sredstvo ovisnosti
 • Ako ste postali nemoćni i ne znate kako se dalje boriti s problemima ili ovisnošću

KAKO POMAŽEMO?

 • Razgovor, savjet, podrška
 • Psihoterapija
 • Psihijatrijski pregled
 • Testiranje urina na prisustvo psihoaktivnih tvari
 • Upućivanje na testiranje na zarazne bolesti povezane s problemom ovisnosti
 • Pomoć kod upućivanja na bolničko liječenje
 • Pomoć kod upućivanja u terapijske zajednice
 • Zdravstveno-socijalna intervencija
 • Organiziranje tribina, predavanja, radionica i edukacija