Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je nositelj projekta „Centralno financiranje specijalizacija za Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije“, kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0050.

Dana 12. srpnja 2023. godine je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 239.295,86 eura, koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026., kroz Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, kod poziva: NPOO.C5.1.R3-I1.01.

Cilj projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine iz kliničke mikrobiologije i jednog doktora medicine iz epidemiologije. Strateško planiranje u zdravstvu je ključno za održavanje kontinuirane kvalitete zdravstvene zaštite. Nedostatak doktora medicine na tržištu rada sugerira na potrebu za promicanjem svijesti o važnosti visokoškolskog obrazovanja u području medicine i cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja.

Odlazak dvije liječnice specijalistice u mirovinu ukazuje na potrebu za popunjavanjem radnih mjesta, te su potrebe Zavoda za novim zapošljavanjem opravdane. U ovom trenutku je potrebno pravovremeno i kontinuirano pružanje usluga Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije svim potrebnim osobama na području Šibensko-kninske županije i šire.

Nakon završetka specijalizacije, specijalisti će biti uključeni u rad Zavoda. Poslije položenog specijalističkog ispita, specijalisti će ostati raditi u Zavodu u svojstvu doktora medicine i specijalista, a po završetku projekta, specijalisti će pružati zdravstvenu zaštitu ciljanim skupinama. Financiranje plaća nakon završetka projekta će se osigurati iz sredstava HZZO-a temeljem sklopljenih Ugovora kroz timove. Stečena znanja i vještine, specijalisti će primijeniti ne samo u Zavodu, nego po potrebi i u drugim zdravstvenim ustanovama.

Trajanje projekta je predviđeno kroz 48 mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2022. godine.

Centralno financiranje specijalizacija za Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“