Temeljem clanka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ravnateljica Zavoda objavljuje

JAVNI NATJECAJ

za radno mjesto

  1. Sanitarni inženjer ili prvostupnik bacc.sanit.ing. – neodredeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica u Odjelu zdravstvene ekologije

Uvjeti:

  • Završen dodiplomski studij sanitarnog inženjerstva
  • Položen strucni ispit za strucnog provstupnika (bacc.sanit.ing.)
  • Radno iskustvo 3 godine
  • Položen vozacki ispit B kategorije (osobni automobil)

Natjecaj: Sanitarni inženjer ili prvostupnik bacc.sanit.ing. (Pdf 67 KB)