ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik,Matije Gupca 74
Br: 121 – 01/17
U Šibeniku, 07. veljace 2017.

Obavijest o pravnim izvorima potrebnim za testiranje znanja putem intervjua za radno mjesto diplomirani sanitarni inženjer u Odjelu zdravstvene ekologije

  1. Zakon o vodama za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15)
  2. Zakon o kemikalijama (NN 18/13) 3. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 73/12)
  3. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
  4. Norma: Opci zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025