Poziv kandidatima na testiranje za radno mjesto računovodstveni referent na određeno vrijeme u odjelu za zajedničke poslove zavoda za javno zdravstvo šibensko-kninske županije

Pozivaju se kandidati koji su predali urednu dokumentaciju (tablica kandidata u privitku) na testiranje koje će se održati u ponedjeljak, 11. siječnja 2021. u 10 sati u prostorijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, u sindikalnoj dvorani u podrumu Poliklinike ( kod urološke ambulante).

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

  • pismena provjera znanja
  • intervju  sa kandidatima iz područja obavljanja poslova višeg stručnog savjetnika za ekonomske poslove, intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su na pismenom testiranju odgovorili na najmanje  50% točnih odgovora.

Kandidati pristupaju intervjuu s povjerenstvom dana 12. siječnja 2021. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na 3. katu soba za sastanke.

Povjerenstvo na intervjuu s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu višeg stručnog savjetnika za ekonomske poslove, kao i stečeno radno iskustvo  u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici Zavoda izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testu i intervjuu, a koja donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

Pravni izvori testiranja su:

  1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)  poglavlje I., II., III., od čl.1.- čl.22.
  2.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) poglavlje IX.
  3.  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,    115/15, 87/16, 3/18, 126/19 I 108/20) poglavlje od I-VI,

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (predočit  prije početka testiranja povjerenstvu) i kemijsku olovku. Test se piše 45 minuta. Za vrijeme testiranja nije dozvoljeno korištenje mobitelom niti bilješkama. Rezultati pismenog testiranja  objavit će se na internetskoj stranici Zavoda: https://www.zzjz-sibenik.hr/ 11. siječnja 2021. do 15 sati .

Povjerenstvo