Pozivaju se na intervju kandidati za radno mjesto Sanitarni tehnicar/SSS na odredeno vrijeme – zamjena za dugotrajno bolovanje, u Odjelu javnozdravstvene medicine i promicanja zdravlja:

  1. Maja Slipcevic
  2. Ida Ukas
  3. Danijela Kneževic

Intervju ce se održati 13.01.2016. u petak u 10 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na 3. katu (soba za sastanke) na adresi Matije gupca 74 u Šibeniku .
Kandidati sa sobom moraju donijeti osobnu iskaznicu.