24. ožujka, svake godine, obilježava se Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, zarazne bolesti, kroničnog tijeka, uzrokovane, najčešće, sa Mycobacterium tuberculosis. Na žalost, to još uvijek nije dan na koji bi trebalo nešto slaviti, već prigoda da se podsjetimo koliko je tuberkuloza još uvijek  jedan od prioritetnih globalnih javno-zdravstvenih problema. Danas znamo da je 1/3 svjetske populacije zaražena sa uzročnikom tuberkuloze.

Oko 10 milijuna ljudi godišnje u svijetu oboli, a 3 milijuna umre od tuberkuloze.Tuberkuloza je najčešći uzrok smrti u svijetu, među mlađim osobama (od 15 do 49 godina). Najviša incidencija je u Istočnoj Aziji i Africi gdje iznosi više od 300 novooboljelih na 100 000 stanovnika godišnje.

U Hrvatskoj od sredine 50-ih godina dvadesetog stoljeća pa do početka Domovinskog rata imamo stalni pad broja novooboljelih od tuberkuloze, da bi za vrijeme rata imali razdoblje stagnacije. Od 1999.g. ponovno registriramo znatniji pad novooboljelih. U 2015, 2016, 2017. i 2018. godini, u Hrvatskoj stagnira broj novooboljelih od tuberkuloze, što je incidencija  za Republiku Hrvatsku oko 10/100 000 stanovnika. To predstavlja srednje visoku vrijednost u odnosu na Europu. U Istočnoj Europi incidencija je visoka, gdje imamo i rastući problem oboljevanja od tuberkuloze uzrokovane rezistentnim uzročnicima, dok u Zapadno-europskim zemljama incidencija tuberkuloze iznosi manje od 10/100 000.

U Šibensko-kninskoj županiji incidencija je u 2018. godini  iznosila 4/100 000 ili 4 novooboljelih osoba u toj godini, što predastavlja vrlo povoljnu epidemiološku situaciju. Od tuberkuloze češće oboljevaju muškarci nego žene, češće oboljevaju osobe starijih dobnih skupina, što je karakteristično, ne samo za pojavnost bolesti u našoj županiji, već i za Republiku Hrvatsku, kao i uostalom za razvijenije zemlje svijeta.

Tuberkuloza se kod nas javlja sporadično, a manja grupiranja se ponekad javljaju u obiteljima. Ono što nam daje optimizam je činjenica da je tuberkuloza izlječiva bolest. Uzročnici tuberkuloze postaju rezistentni na terapiju zbog neadekvatnog liječenja.

Za razliku od dramatičnog porasta rezistentne tuberkuloze u istočnoeuropskim zemljama (do 14%), u Hrvatskoj se rezistenciija kreće 1-2%, što pokazuje kako je liječenje u našoj zemlji na visokoj razini.

Ciljevi globalne strategije su:

  • otkriti najmanje 70% oboljelih od TBC u svijetu
  • izliječiti najmanje 85% oboljelih u svijetu
  • svake godine povećati 1 milijun ljudi koji će biti obuhvaćeni DOTS-om.

DOTS podrazumijeva standardiziranu, kratkotrajnu, kombiniranu, nadziranu terapiju, u trajanju 2 mjeseca inicijalnog liječenja u bolničkim uvjetima, te još 4 mjeseca kod kuće. O važnosti potpunog izlječenja govori nam i podatak da jedan neliječeni tuberkulozni bolesnik, u  godinu dana zarazi do 15 novih osoba.

Prevencija tuberkuloze:

  • opća (osiguranje socijalnog i ekonomskog blagostanja)
  • specifična (obaveza cijepljenja BCG cjepivom za novorođenčad)

Suzbijanje bolesti:

  1. rano otkrivanje oboljelih
  2. liječenje oboljelih prema svim kautelama
  3. prijava oboljelih i recidiva epidemiološkoj službi
  4. epidemiološki izvid i otkrivanje izloženih
  5. zdravstveni nadzor izloženih (cijepljenje zdravih izloženih osoba, kemoprofilaksa inficiranih…)

Liječenje od zaraznih bolesti, pa tako i od tuberkuloze, obavezno je i besplatno za sve osobe koje žive u našoj zemlji, bez obzira na status osiguranika.

Nadzor nad ishodom liječenja uveden je u Hrvatskoj prije 16 godina, a nositelji su  epidemiološke službe u suradnji sa liječnicima koji liječe tuberkulozu.

Potrebno je naglasiti i nužnost mikrobiološke dijagnostike tuberkuloze, bez koje nema adekvatnog liječenja.

U suradnji sa mikrobiolozima i pulmolozima, epidemiolozi su intenzivirali edukaciju svih zdravstvenih djelatnika koji provode liječenja tuberkuloze i onih koji provode protuepidemijske mjere. Edukacija iz područja suzbijanja i sprječavanja tuberkuloze, dio je projekta “Poboljšanja praćenja tuberkuloze u Hrvatskoj” Ministarstva zdravstva.

Voditeljica Odjela epidemiologije i
županijska koordinatorica za nadzor nad TBC:
Ankica Parat Baljkas,dr.med.spec. epidemiologije

Ravnateljica:
Diana Dulibić, dipl.iur.,