Edukativna radionica za predškolsku djecu održana u Dječjem vrtiću „Šibenska maslina“