Temeljem suglasnosti Ministarstv a zdravstva KLASA: 100-01/17-03/111 , URBROJ: 534-07-3-2/7-17-09 od 2. ožujka 2017. godine, planu prijema za stučno osposobljavanje Broj: 74-01/17 od 24. siječnja 2017. godine i članka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibenskokninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije objavljuje

JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

  1. sanitarni tehničar, 2 izvršitelj/ica ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU
    Uvjeti: sanitarni tehničar
  2. magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ekonomske struke, l izvršitelj/ica ODJEL ZAJEDNIĆKIH POSLOVA
    Uvjeti: magistar ekonomske struke ili stručn i specijalist ekonomske struke

Preuzmi dokumentaciju (PDF 199 KB)