Obavijest o pravnim izvorima potrebnim za testiranje znanja putem intervjua za radno mjesto sanitarnog inženjera ili bacc.sanit.ing. u Odjelu zdravstvene ekologije i pozv kandidatima

Pravni izvori su sljedeći:

  • Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi („Narodne novine“, broj 73/12)
  • Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 125/13,141/13, 128/15)
  • Pravilnik o sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Narodne novine“, broj 107/12,88/14)
  • Uredba o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08)
  • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim stolnim vodama („Narodne novine“, broj 48/15)
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 80/13,43/14, 27/15, 3/16)
  • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“, broj 137/09)

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja:

  1. Valentina Štrkalj
  2. Anita Ledenko
  3. Ena Gutić

Intervju će se održati 13. srpnja 2017. godine u 9,00 sati, 3. kat. soba za sastanke Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, u Šibeniku.

Prije intervjua kandidati moraju predočiti osobnu iskaznicu.Kandidat/i koji ne pristupi na intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.