Stečena znanja, iskustva i nova oprema značajno će pomoći partnerima u borbi protiv dječje pretilosti.

Dječja pretilost jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice. Izravno je povezana s mnogim kroničnim bolestima u kasnijim životnim fazama. Glavni uzrok su loše navike stečene u obitelji ili preuzete iz okoline. Prvenstveno pogrešan način prehrane i manjak aktivnosti. Dječja pretilost može spriječiti edukacijom i djece i roditelja. Zdrave navike stečene u djetinjstvu najbolji su put do boljeg zdravlja kroz cijeli život.

Problemom dječje pretilosti se bavio projekt Healthy Eating Preschool Children, ili skraćeno HEPSC. Projekt je provodio Dom zdravlja Bar s partnerima: Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH iz Mostara te Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije iz Livna.

Glavni cilj projekta bio je podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece kao i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama s ciljem poboljšanja prehrambenih navika i sveukupnog zdravlja djece.
Uspjeh projekta HEPSC utemeljen je na četiri osnovna elementa. Edukacijama, nabavci nove opreme za bolju kontrolu kvalitete hrane. Partnerstvu instituta koji razmjenjuju znanja i iskustava, te kvalitetnim upravljanjem projektom.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi, proveden je niz aktivnosti svrstanih u četiri skupine. Prvu i najvažniju skupinu činila je edukacija djece, roditelja, odgojitelja, kuhara i osoblja uključenog u organizaciju prehrane u vrtićima. Organizirano je ukupno 189 radionica i susreta na kojima je sudjelovalo 1.250 djece, 730 roditelja i 40, odgojitelja, kuhara, medicinskih sestara i drugih osoba koje sudjeluju u lancu rukovanja, pripreme i posluživanja hrane.

Drugu skupinu aktivnosti činila je nabava opreme za poboljšanje kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti namirnica. Dom zdravlja Bar uredio je savjetovalište za roditelje i nabavio vozilo za uzorkovanje i ispitivanje kvalitete hrane. Svi partneri nabavili su laboratorijsku opremu za analizu i kontrolu mikrobiološke čistoće. Zahvaljujući izrađenoj aplikaciji za planiranje prehrane i nabavljenoj opremi za informiranje, unaprijedit će se i komunikacija s ciljanim skupinama.

Treću skupinu aktivnosti činilo je stvaranje snažnog partnerstva sudionika, koje se očitovalo u razmjeni znanja i iskustava u svrhu zaštite i očuvanja zdravlja.

I na kraju, posebnu vrijednost projekta čini povezivanje partnera iz tri susjedne zemlje. Stečena znanja, iskustva i najbolje prakse partneri su podijelili na osam susreta, od čega su četiri bila uživo, a četiri putem digitalnih platformi.

Projekt je trajao 24 mjeseca, a proračun je iznosio 657.923,36 EUR od čega je 85% sufinancirala Europska unija. Projekt HEPSC financiran je u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Riječ je o trilateralnom programu koji je predviđen za provedbu tijekom financijskog razdoblja 2014.-2020.