Dogovorene aktivnosti i procedure za javnu nabavu opreme za kontrolu kvalitete hrane

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije sudjelovali su na drugom partnerskom sastanku projekta HEPSC (Healthy eathing preschools children), koji se održao putem Jitsi Meet online platforme 15.06.2021. Osim predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na sastanku su sudjelovali predstavnici vodećeg partnera Doma zdravlja Bar, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

U ime vodećeg partnera Doma zdravlja Bar (Crna Gora), voditeljica projekta doc. dr Snežana Barjaktarovic-Labovic otvorila je sastanak, pozdravila sudionike i kratko se osvrnula na dosadašnju provedbu projekta i dosad ostvarene ciljeve. Dr. Barjaktarovic-Labovic je predstavila plan provedbe projektnih aktivnosti i osvrnula se na aktivnosti koje partnere očekuju tijekom dalje provedbe projekta.

Gđa. Violeta Srzentić u ime vodećeg partnera DZ Bar, partnerima prezentirala vođenje financija projekta i proces odobravanja troškova tj. modifikacije proračuna projekta. U tu su svrhu kroz eMS platformu potvrđene sve financijske izmjene kako bi projektni partneri mogli krenuti u postupke provedbe procedure javne nabave za kupnju opreme za kontrolu kvalitete hrane definirane projektom.

Partneri su raspravili nadolazeće partnerske i mrežne aktivnosti vezane za širenje buduće tematske mreže te uspješnu realizaciju projekta. Svi projektni partneri će pored redovitih izvještavanja, pridonijet izradi zajedničkih eNewslettera i infografike. Predstavnici ZZJZ ŠKŽ će biti na raspolaganju svim partnerima kako bi im pružili konkretne savjete kako uspješno provesti aktivnosti koje se odnose na formiranje web sadržaja i promociju projekta.

Predstavnici ZZJZ ŠKŽ su naglasili kako je redovito održavanje sastanaka i razmjena mišljenja projektnih partnera prilika da se osnaži partnerstvo među državama. U vjeri da nam slijedi poboljšanje pandemijskih uvjeta predložen je termin održavanja sljedećeg sastanka koji bi se trebao održati bez online platformi, početkom rujna 2021. godine u Šibeniku.