Tijekom tjedna organizirat će se sljedeći punktovi:

  1. U SD Baldekin u Šibeniku 30., 01., 02. i 03. srpnja:
  • 30. srpnja (srijeda) od 8,30 do 11,30 sati i od 14,30 do 17,00 sati cijepit će se osobe po pozivu liječnika obiteljske medicine; cjepitelji su mobilni timovi Doma zdravlja Šibenik;
  • 01. srpnja (četvrtak) od 8,30 do 11,30 sati cijepit će se osobe po pozivu liječnika obiteljske medicine i osobe koje se odazovu na javni poziv; cjepitelji su mobilni timovi Doma zdravlja Šibenik
  • 02. srpnja (petak) od 8,30 do 12,30 sati cijepit će se po pozivu osobe prijavljene na platformu cijepise.zdravlje.hr i osobe koje se odazovu na javni poziv; cjepitelji su mobilni timovi Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ i Opće bolnice ŠKŽ
  • 03. srpnja (subota) od 9,00 do 11,00 sati cijepit će se osobe koje se odazovu na javni poziv; cjepitelji su mobilni timovi Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ.
  1. U Drnišu u prostorijama DZ Drniš punktovi su organizirani 01. (četvrtak) i 02. srpnja (petak); cijepit će se osobe po pozivu liječnika obiteljske medicine i osobe koje se odazovu na javni poziv; cjepitelji su mobilni timovi Doma zdravlja Drniš.
  2. U Kninu u prostorijama DZ Knin punktovi su organizirani 28. lipnja (ponedjeljak), 01. srpnja (četvrtak) i 02. srpnja (petak) od 9,00 do 12,00 sati; cijepit će se osobe po pozivu liječnika obiteljske medicine i osobe koje se odazovu na javi poziv; cjepitelji su mobilni timovi Doma zdravlja Knin.

Cijeli tjedan će cijepiti liječnici obiteljske medicine u svojim ordinacijama, kao i timovi u Zavodu za javno zdravstvo i OB Šibenik.

Cijepi se sa sve četiri vrste cjepiva i za istaknuti  je kako su sva cjepiva registrirana u Europskoj uniji podjednako kvalitetna i podjednako štite od teških oblika bolesti, hospitalizacije i smrti.

Pozivaju se žitelji Šibensko-kninske županije da se prijavljuju za cijepljenje svojim liječnicima obiteljske medicine, ili putem platforme „cijepise.zdravlje.hr“ i besplatnog broja 0800 0011, ili Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ukoliko nemaju izabranog liječnika na području naše županije.

Pozivaju se na cijepljenje i osobe bez najave da se odazovu javnom pozivu u terminima kako je navedeno. Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu.

Misli na druge, CIJEPI SE!