Ovaj instrument za ispitivanje rizika daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga.

Test na prvoj stranici sadrži jedanaest pitanja vezanih uz uzimanje droga te pitanja o spolu i dobi. Na drugoj stranici  nalazi se deset dodatnih dobrovoljnih pitanja. Pitanja se pohranjuju u bazu podataka isključivo u svrhu općih statističkih razloga.

Korištenje alata u potpunosti je anonimno, osobni podaci se ne pohranjuju, niti je moguće osobu identificirati prema odgovorima. Temeljem ocjene iz seta DUDIT pitanja, korisnik dobiva procjenu rizika vezanih uz njegovu / njezinu uporabu droga.

Test također daje informaciju o tome gdje se osobe mogu obratiti za pomoć ako žele smanjiti ili prestati s uzimanjem droga.

Riješite test (LINK)