Svijest o rezistenciji bakterija i o mogućem gubitku djelotvornosti antibiotika se podigla, ali prostora za racionalnu i odgovornu upotrebu antibiotika ima još mnogo. Za optimalnu empirijsku i ciljanu terapiju infekcija neophodna je brza i pouzdana dijagnostika, te multidisciplinarni pristup i intenzivna suradnja.
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju (HDKM) i Odjel kliničke mikrobiologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije organiziraju Stručni simpozij kliničke mikrobiologije o dijagnostici infekcija, antimikrobnoj rezistenciji i potrošnji antibiotika. Klinički mikrobiolozi se zalažu za multidisciplinarni pristup i suradnju s mnogim kliničkim strukama. Dobra suradnja kliničara i mikrobiologa, poznavanje indikacija za uzimanje pojedinog uzorka omogućuje racionalnu obradu uzorka.
Nepoznavanje indikacije za uzimanje odgovarajućeg uzorka i neadekvatan odabir pretraga vodi do neracionalne dijagnostike a često i posljedično do neracionalnog liječenja pacijenta.
Stoga smo ovaj regionalni simpozij namijenili liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, infektolozima, urolozima, otorinolaringolozima, nefrolozima, pulmolozima, kliničkim mikrobiolozima, epidemiolozima, kliničkim farmaceutima, liječnicima kliničarima i svim drugim zdravstvenim stučnjacima koji se bave dijagnostikom i terapijom infekcija.

Preuzmite letak s kompletnim programom simpozija (PREUZMI)

Mjesto održavanja:
Hotel D-Resort Šibenik
Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik
Vrijeme održavanja:
29. 06. 2018. u 13.00 sati
Registracija i potvrdnice:
Za sve sudionike kotizacija je 200 kn.

Kotizacija se isključivo uplačuje na žiro račun:
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
IBAN: HR7423600001101214818 poziv na broj: 268-1555

Hrvatska liječnička komora bodovati će Simpozij prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

Dodatne informacije o simpoziju:
Prijaviti se obavezno do 26. 06. 2018. zbog pripreme potvrdnica.
Mob. 091 187 1952
E-mail: jblaha@bfm.hr
edita.susic@zzjz-sibenik.hr