Edukacijama i testiranjem energetske i nutritivne vrijednosti obroka do bolje kvalitete hrane i prehrambenih navika djece

U Palači Galbiani u Šibeniku je od 23.09. do 24.09.2021. održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava prehrana predškolske djece). Uz domaćine, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na sastanku su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera: Dom zdravlja Bar – Crna Gora, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i predstavnik Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

U uvodnom dijelu sastanka gđa. Diana Dulibić je poželjela dobrodošlicu svim prisutnima i upoznala ih s programom i temama sastanka. Gđa. Violeta Srzentić (Dom zdravlja Bar) prezentirala je tijek projekta i buduće aktivnosti nakon čega je slijedila razmjena iskustava među partnerima.

Gđa. Nikolina Gaćina je predstavila metodologiju i teme edukacija predškolske djece, a uz edukacije za predškolce definirane su i radionice za pedijatrijske sestre.

Voditeljica projekta PP2 Lidija Bujas i voditeljica laboratorija za ispitivanje hrane u ZZJZ ŠKŽ Nina Vuletin predstavile su ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima Šibensko-kninske županije. Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije provodit će kontrolu kvalitete hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Mikrobiološka kontrola hrane provodit će se sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu čija je provedba osigurana Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima. Na sastanku je definirana metodologija obuhvata ciljnih grupa, učestalost uzorkovanja hrane i pića i parametri ispitivanja kako bi svi partneri mogli nabaviti potrebnu opremu i provoditi monitoring, uzorkovanja i laboratorijske analize. Podaci dobiveni navedenim ispitivanjima pomoći će boljem razumijevanju prehrambenih navika djece te kakvoće hrane koja se poslužuje u predškolskim ustanovama zemalja partnera.

Sljedeći partnerski sastanak će se održati krajem 2021. godine u Sarajevu.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Vrijednost projektne komponente koju provodi ZZJZ Šibensko-kninske županije iznosi 185.853,00 Eura. Projekt traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.