Polaznici ispitivali zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, zdravstvenu ispravnost hrane te kvalitetu hrane.

U sklopu projekta HEPSC, 21.- 22. listopada 2021. godine u Šibeniku, organizirana je praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijske tehničare iz područja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, te kvalitete hrane u Odjelu zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Radionicu su za svoje projektne partnere organizirali i proveli djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije sa voditeljicom projekta Lidijom Bujas, dipl.ing. Na dvodnevnim edukacijama sudjelovalo je jedanaest stručnjaka iz partnerskih institucija – ZU Dom zdravlja Bar, Zavod za javno zdravstvo Županije Hercegbosanske – Livno i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH – Sarajevo. Polaznici radionice su podijeljeni u grupe tako da je jedan dio polaznika radio na praktičnom dijelu u laboratoriju, dok je drugi dio polaznika bio na terenu. Svi polaznici su obuhvaćeni terenskom i praktičnom nastavom.

U Laboratoriju za ispitivanje voda i mora učesnici radionice odradili su uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću te analizu uzetog uzorka. Ispitivanja su obuhvatila određivanja fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja.

U Laboratoriju za mikrobiologiju OZE polaznici radionice su uzorkovali vodu za ljudsku potrošnju, otiske hrane u dječjem vrtiću te analizirali uzete uzorke. Navedena mikrobiološka ispitivanja provela su se s ciljem utvrđivanja prisutnosti patogenih i potencijalno patogenih mikroorganizama koji mogu ugroziti zdravlje ljudi.

U Laboratoriju za ispitivanje hrane, predmeta opće uporabe učesnici radionice proveli su uzorkovanje gotovog obroka u dječjem vrtiću te analizu uzetih uzorka.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Vrijednost projektne komponente koju provodi ZZJZ Šibensko-kninske županije iznosi 185.853,00 Eura. Projekt traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.