HEPSC - U Šibeniku održane edukativne radionice za zdravstveno laboratorijske tehničare 21.-22.10.2021.