Izvještaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje: 1. sijecanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Dokumenti

  1. Završni racun za 2016. godinu (MS Excell 1376 KB)
  2. Bilješke uz završni racun za 2016. godinu (PDF 82 KB)