Javna nabava 2020

Plan nabave za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

Javna nabava 2019

Plan nabave za 2019. godinu