Zdravstvena ekologija je  javnomedicinska disciplina koja se bavi  utjecajem čimbenika okoliša na zdravlje ljudi.

Osnovni cilj Odjela zdravstvene ekologije je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika županije i njihovih gostiju od štetnog djelovanja različitih čimbenika okoliša (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju kroz različite medije okoliša (voda, namirnice, zrak…).

Odjel zdravstvene ekologiju obavlja slijedeće poslove:

  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i stanje vodoopskrbe u županiji, kakvoću otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju,
  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, te kvalitetu hrane,
  • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće u  objektima pod sanitarnim nadzorom
  • provodi ispitivanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
  • obavlja stručne poslove zaštite okoliša
  • prati koncentraciju peludi alergogenih biljaka u zraku u cilju izrade peludne prognoze i peludnog kalendara

 

Odjel zdravstvene ekologije je akreditiran od 24. veljače 2012. godine prema međunarodno priznatoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007. Postupak ocjenjivanja laboratorija i izdavanja Potvrde o akreditaciji provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

Potvrda o akreditaciji ( broj potvrde 1363 ) dostupna je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije.

Akreditacija je dokument koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS, EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dragovoljna odluka rukovodstva i uprave tijela za ocjenu sukladnosti, a akreditacijom tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava uvjete za ovlaštenja, imenovanja i notifikacije prema EU direktivama i RH propisima.

Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
Zahtjev za ugovor PDF 110 kB