O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

Odjel zdravstvene ekologije

Home/Odjel zdravstvene ekologije
Odjel zdravstvene ekologije 2019-05-30T09:18:41+02:00

Zdravstvena ekologija je  javnomedicinska disciplina koja se bavi  utjecajem čimbenika okoliša na zdravlje ljudi.

Osnovni cilj Odjela zdravstvene ekologije je unapređenje i zaštita zdravlja stanovnika županije i njihovih gostiju od štetnog djelovanja različitih čimbenika okoliša (kemijskih, bioloških, mikrobioloških, fizikalnih) koji djeluju kroz različite medije okoliša (voda, namirnice, zrak…).

Odjel zdravstvene ekologiju obavlja slijedeće poslove:

  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i stanje vodoopskrbe u županiji, kakvoću otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju,
  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, te kvalitetu hrane,
  • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće u  objektima pod sanitarnim nadzorom
  • provodi ispitivanja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama
  • obavlja stručne poslove zaštite okoliša
  • prati koncentraciju peludi alergogenih biljaka u zraku u cilju izrade peludne prognoze i peludnog kalendara

 

Odjel zdravstvene ekologije je akreditiran od 24. veljače 2012. godine prema međunarodno priznatoj normi HRN EN/ISO IEC 17025:2007. Postupak ocjenjivanja laboratorija i izdavanja Potvrde o akreditaciji provodi Hrvatska akreditacijska agencija.

Potvrda o akreditaciji ( broj potvrde 1363 ) dostupna je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije.

Akreditacija je dokument koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS, EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dragovoljna odluka rukovodstva i uprave tijela za ocjenu sukladnosti, a akreditacijom tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava uvjete za ovlaštenja, imenovanja i notifikacije prema EU direktivama i RH propisima.

Naziv dokumenta Tip dokumenta Veličina
Zahtjev za ugovor PDF 110 kB