Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda obavlja poslove ispitivanja kakvoće otpadnih voda određivanjem fizikalnih, fizikalno-kemijskih i  kemijskih pokazatelja.

Ispitivanja se provode sukladno dokumentu Vodopravna dozvola, Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ili posebnim zahtjevima naručitelja.

DOKUMENTI:

Voditeljica laboratorija:

Ana Lokas Bataljaku, dipl. ing.

Tel: +385 (0)22 / 200–425
Mob. 091 4341249
E-mail: ana.lokas@zzjz-sibenik.hr