Laboratorij za ispitivanje voda i mora  obavlja sljedeće poslove:

  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  • ispitivanje kakvoće voda u prirodi
  • ispitivanje kakvoće mora na plažama
  • ispitivanje kakvoće prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih voda i stolnih voda
  • ispitivanje kakvoće voda kupaćih bazena
  • ispitivanje površinskih i podzemnih voda
  • ispitivanja ostalih vrsta voda prema zahtjevima kupca (TEHNIČKI PREGLEDI i sl.)

Ispitivanja obuhvaćaju određivanja fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja.

DOKUMENTI:

Voditeljica laboratorija:

Lidija Bujas, dipl.ing.

Tel: +385 (0)22 / 212–425,
Mob. 091 4212425
E-mail: lidija.bujas@zzjz-sibenik.hr