O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

POZIV na testiranje – Voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar (SSS)

Home/Natječaji/POZIV na testiranje – Voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar (SSS)

POZIV na testiranje – Voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar (SSS)

Pozivaju se kandidati koji su predali urednu dokumentaciju (tablica kandidata u privitku) na testiranje koje će se održati 4.9.2020.  u 10 sati u dvorani Razvojne agencije Šibensko-kninske županije (zgrada studija energetike), Šibenik,Velimira Škorpika 6.

OPIS POSLOVA, RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

 Voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar:

Potrebni posebni uvjeti i položaj su srednja stručna sprema tehičkog smjera, 3 godine rada u struci.

Opis poslova:

Vrši koordinaciju korištenja službenih vozila sukladno zahtjevima i prijavljenim potrebama voditelja odjela i ravnatelja, vrši sve poslove potrebne za redovno održavanje vozila (redovni servis vozila, registracija vozila, nadzor nad tehničkom ispravnošću vozila, nadzor nad higijenom vozila), brine i odgovara za tehničku ispravnost vozila, vrši internu kontrolu ispravnosti ispunjavanja putnih naloga od strane zaposlenika koji koriste vozilo,  obavještava ravnatelja o kvaru na vozilu, predlaže ravnatelju potrebu izvanrednog održavanja vozila, upozorava ravnatelja na nepravilno korištenje vozila od strane zaposlenika i predlaže mjere za otklanjanje istog. Na temelju punomoći ravnatelja surađuje s tijelima inspekcije rada i sa Zavodom za zaštitu na radu te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu. Obavlja tekuće održavanje laboratorijske opreme, kao i ostale opreme i zavodskih prostorija. Brine o ispravnosti kompjutera i kompjuterskih programa. Obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme i radnih sposobnosti koje mu naloži voditelj Odjela i ravnatelj.

Raspored i sadržaj testiranja:

Testiranje će se provesti na slijedeći način:

  • pismena provjera znanja
  • intervju  sa kandidatima iz područja obavljanja poslova voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar,  intervjuu mogu pristupiti kandidati koji su na pismenom testiranju odgovorili na najmanje  50% točnih odgovora.

Rezultati pismenog testiranja  objavit će se na internetskoj stranici Zavoda: https://www.zzjz-sibenik.hr/. 4.9.2020. do 15 sati .

Kandidati pristupaju intervjuu s povjerenstvom dana 7.9.2020. godine s početkom u 12 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije na 2. katu soba za sastanke.

Povjerenstvo na intervjuu s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar, kao i stečeno radno iskustvo  u struci te rezultate ostvarene u današnjem radu.

Povjerenstvo dostavlja ravnateljici Zavoda izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testu i intervjuu, a koja donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog kandidata.

Pravni izvori testiranja su:

  1. Zakon  o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19,) glava X. Zdravstveni zavodi
  2. Zakon o zaštiti o radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), poglavlje IV. Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
  3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) glava 2, poglavlje 5. zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (predočit  prije početka testiranja povjerenstvu) i kemijsku olovku. Test se piše 45 minuta. Za vrijeme testiranja nije dozvoljeno korištenje mobitelom niti bilješkama.

 NAPOMENA: SVI KANDIDATI OBVEZNI SU PONIJETI I  NOSITI ZAŠTITNE MASKE

 Povjerenstvo

Popis kandidata/kandidatkinja  za radno mjesto voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije koji udovoljavaju uvjetima iz natječaja:

Ime i prezime God.rođ. Stručna sprema Radni staž u struci
1. D. P. 1972. udovoljava da
2. M.B. 1984. udovoljava da
3. D.I. 1993. udovoljava da
4. D.Ž. 1967. udovoljava da
5. R.B. 1971. udovoljava da
6. Z.B. 1960. udovoljava da
7. J.I. 1965 udovoljava da
8. Z.Č. 1979. udovoljava da
9.M.Š. 1979. udovoljava da
10. B.T. 1980. udovoljava da
11. Š.L. 1984. udovoljava da

 

Popis kandidata/kandidatkinja  za radno mjesto voditelj voznog parka, zaštite na radu i domar na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije   koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja: 

Ime i prezime God.rođ. Stručna sprema Radni staž u struci
1.A.B. 1989. udovoljava ne
2.M.R. 1974. neudovoljava da
2020-08-28T06:21:28+02:00 26 kolovoza, 2020|Categories: Natječaji|