Utorak 04.05.2021. godine u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku održan je prvi sastanak ključnih dionika u sklopu projekta Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC. Na sastanku je sudjelovalo petnaest sudionika, ravnatelja i zdravstvenih djelatnika dječjih vrtića sa područja Šibensko-kninske županije.

Sastanak je otvorila ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije gđa. Diana Dulibić dipl.iur. koja je pozdravila prisutne i u kratkom izlaganju predstavila projekti HEPSC.

Voditeljica projekta Lidija Bujas dipl.ing.preh.teh. predstavila je ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima na području Šibensko-kninske županije. Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije provodit će kontrolu kvalitete hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Mikrobiološka kontrola hrane provoditi će se sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu čija je provedba osigurana Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima.

Suradnica na projektu, nutricionistica Nikolina Gaćina mag.ing.bioproc. predstavila je aktivnosti edukacije o osnovama pravilne prehrane i važnosti tjelesne aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare u dječjim vrtićima. U sklopu edukacija predviđen je praktični dio koji će se odnositi na pripremu zdravih obroka, a nutricionisti i djelatnici ZZJZ ŠKŽ kreirali su set edukativnih materijala za sve sudionike.

Cilj projekta HEPSC je podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece kao i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama sa ciljem poboljšanja prehrambenih navika i sveukupnog zdravlja djece.

Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Vrijednost projektne komponente koju provodi ZZJZ Šibensko-kninske županije iznosi 185.853,00 Eura. Projekt traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.