Ispravljaju se pravni izvori testiranja, i to na način da glase:

  1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13) – IX poglavlje
  2. Zakon o izmjenama i dopunama poreza na dodanu vrijednost (115/16) – članci od 1. do 10.
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu(NN 124/2014)
  4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018)

Povjerenstvo