O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Home/OBAVIJESTI/JAVNI NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik,Matije Gupca 74
Br: 546 – 01/17
U Šibeniku, 23. ožujka 2017.

Temeljem clanka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, objavljuje

JAVNI NATJECAJ

za radno mjesto

 1. lijecnik/ica specijalist školske i adolescentne medicine – neodredeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice u Odjelu školske i sveucilišne medicine
 2. lijecnik/ica specijalist školske i adolescentne medicine – odredeno vrijeme od 1 godine (zamjena za odsutnu lijecnicu), 1 izvršitelj/ica u Odjelu školske i sveucilišne medicine
 3. medicinsko-laboratorijski tehnicar – neodredeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica u Odjelu klinicke mikrobiologije

Uvjeti ad 1. i 2.:

 • diplomski sveucilišni studij medicine (VSS)
 • specijalizacija školske/adolescentne medicine
 • važece odobrenje za samostalni rad

Uvjeti ad 3.:

 • završena medicinska škola, smjer za laboratorijske tehnicare
 • položen strucni ispit
 • odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome odnosno svjedodžbe za radno mjesto ad 3., presliku važeceg odobrenja za samostalni rad, presliku potvrde o položenom strucnom /specijalistickom ispitu
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natjecaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Natjecaj za radno mjesto____ (ovdje navedite tocku natjecaja na koji se javljate)“ .

Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce intervjuu. Obavijest o kandidatima i datumu intervjua kao i izboru kandidata objavit ce se na stranicama Zavoda (http://www.zzjz-sibenik.hr/).

Zavod za javno zdravstvo zadržava pravo poništenja natjecaja/dijela natjecaja , odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Ravnateljca
Diana Dulibic,dipl.iur.

 

2018-03-25T13:58:23+02:00 29 ožujka, 2017|Categories: OBAVIJESTI|