O nama

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije je osnovan u travnju 1995., te od tada funkcionira u prostoru od 241,97 m2 naslijeđenog prostora bivše « higijensko-epidemiološke stanice», Put groblja 6, ispod tvrđave sv. Mihovila, te u dodatnih 168m2 iznajmljenog ili «posuđenog» prostora.U prostorima Doma zdravlja Šibenik nalazi se Uprava, Služba socijalne medicine, Služba školske medicine, Laboratorij za parasitologiju, te zahvaljujući razumijevanju Uprave Doma zdravlja uspijevamo nadoknaditi manjak prostora u Sjedištu Zavoda.

Ispostava Drniš od 2003. godine, na žalost, funkcionira u neadekvatnom, iznajmljenom prostoru administrativne koncepcije, ali se nadamo većem razumijevanju lokalne zajednice i suradnih zdravstvenih ustanova, te konačnom rješenju svog prostornog problema.

Ispostava Knin je u 2005. uspješno smještena u dijelu bolničkog prostora Opće bolnice Šibensko-kninske županije-lokacija Knin.

Kontakt

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Adresa: Adresa Matije Gupca 74, Šibenik

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Ravnateljstvo: +385(0)22 / 341-232

Pomoćnik ravnateljice za nemedicinska pitanja: +385 (0)22 / 341-234

Računovodstvo: +385(0)22 / 341-233

Kontakt

Adresa: Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik

Tel: +385(0)22 / 341-201 Prijam materijala (šalter)

Tel: +385(0)22 / 341-203 Ambulanta za uzimanje uzoraka

Tel: +385(0)22/ 341-212 Mikrobiološki laboratorij

Fax: +385(0)22 / 341-204

E-mail: mikrobiologija@zzjz-sibenik.hr

Djelatnici:

 

Specijalisti kliničke mikrobiologije:

Voditeljica Odjela:

mr.sc.Edita Sušić, dr.med. spec. kliničke  mikrobiologije

edita.susic@zzjz-sibenik.hr

 

Ivana Bego, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

ivana.bego@zzjz-sibenik.hr

 

Vesna Tokić, dr.med. spec. kliničke mikrobiologije, odjelna liječnica

vesna.tokic@zzjz-sibenik.hr

 

VŠS

Glavna medicinska sestra Odjela

Marija Rakić, bacc.m.s.

marija.rakic@zzjz-sibenik.hr

 

Inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike:

Jelica Tomaš, bacc. med. lab. dijag., voditeljica za  kontrolu kvalitete Odjela

jelica.tomas@zzjz-sibenik.hr

 

Gordana Puće, med.lab.ing., povjerenica za gospodarenje otpadom Zavoda

Tea Skelin, bacc. med. lab. dijag.

 

SSS, Laboratorijski i medicinski tehničari:

Biljana Gemišević, laboratorijski tehničar

Marija Matošin, laboratorijski tehničar

Jelena Pekas,  laboratorijski tehničar

Nikolina Perković, laboratorijski tehničar

Vedrana Perković, laboratorijski tehničar

Antonia Smolić,  laboratorijski tehničar

Barbara Sladić, laboratorijski tehničar

Zdenka Škugor, medicinsa sestra

 

Spremačice

Anka Zubak, spremačica

Mira Parat, spremačica

Mira Junaković, spremačica

Goranka Veštić, spremačica

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

Home/OBAVIJESTI/Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik,Matije Gupca 74
Broj: 624 – 01/17
U Šibeniku, 4. travnja 2017.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/111, URBROJ: 534-07-3-2/7-17-09 od 2. ožujka 2017. godine, planu prijema za stucno osposobljavanje Broj: 74-01/17 od 24. sijecnja 2017. godine i clanka 22. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

 1. sanitarni inženjer, 2 izvršitelj/ica
  ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU

  Uvjeti:

  • sanitarni inženjer/ bacc. sanitarnog inženjerstva (VŠS)
 2. magistar inženjer kemijske tehnologije ili biotehnologije, kemije, prehrambene tehnologije ili biotehnologije, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

  Uvjeti:

  • magistar inženjer kemijske tehnologije, biotehnologije, kemije, prehrambene tehnologije ili biotehnologije (VSS)
 3. kemijski tehnicar, sanitarni, ekološki tehnicar, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

  Uvjeti:

  • kemijski tehnicar, sanitarni, ekološki tehnicar (SSS)
 4. sanitarni inženjer, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL JAVNOZDRAVSTVENE MEDICINE I PROMICANJA ZDRAVLJA

  Uvjeti:

  • sanitarni inženjer/ bacc. sanitarnog inženjerstva (VŠS)
 5. diplomirani/magistar ekonomije, 1 izvršitelj/ica
  ODJEL ZA ZAJEDNICKE POSLOVE

  Uvjeti:

  • magistar ekonomske struke

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rodenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogucnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sljedece priloge:

 • kratak životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diplome za ad.1, ad.2, ad.4, ad.5, odnosno svjedodžbe za ad 3.
 • elektronicki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natjecaju.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22000 Šibenik, s naznakom „ Javni poziv za prijam osoba na strucno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ____ (ovdje navedite tocku iz javnog poziva na koji se javljate)“ .

Kandidati cije su prijave potpune i pravovremene pristupit ce intervjuu. Obavijest o kandidatima i datumu intervjua kao i izboru kandidata objavit ce se na stranicama Zavoda (http://www.zzjz-sibenik.hr/).

2018-03-25T13:55:08+02:00 10 travnja, 2017|Categories: OBAVIJESTI|