ZZJZ Šibensko-kninske županije s partnerima iz susjednih zemalja provodi projekt povećanja sigurnosti i kvalitete prehrane u predškolske djece

Kick off sastankom održanim 16. prosinca 2020. godine putem online platforme u organizaciji JZU Dom zdravlja Bar započela je implementacija projekta “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece) kojeg na našem području provodi Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Cilj projekta je poboljšanje prehrambenih navika i ukupnog zdravlja djece kroz podizanje svijesti o potrebi stjecanja zdravih životnih navika kod predškolske djece i unapređenje sustava kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama. Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontroliranom prehranom štiti se zdravlje djece, potiče njihov optimalni rast i razvoj te pridonosi stjecanju pozitivnih prehrambenih navika od najranije životne dobi.

Tijekom projekta organizirati će se niz stručnih edukacija i radionica za pedijatrijsko medicinsko i laboratorijsko osoblje, kao i edukacija djece predškolske dobi i zaposlenika predškolskih ustanova. Nabavkom posebne opreme za kontrolu kvalitete hrane unaprijediti će se mogućnosti javno zdravstvenih ustanova za kontrolu i praćenje prehrambenih navika predškolske populacije i usporedbu s preporukama nacionalnih prehrambenih smjernica.

Projektom je predviđena uspostava savjetovališta za pravilnu prehranu djece i obitelji, kao i izrada mobilne aplikacije koja će pružati informacije o zdravoj i pravilnoj prehrani za roditelje, osoblje predškolskih ustanova, zdravstvene djelatnike i svu zainteresiranu javnost.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.

Projekt provodiJZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine iMinistarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura,od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Vrijednost projektne komponente koju provodi ZZJZ Šibensko-kninske županije iznosi 185.853,00 Eura.Projekt traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.